Rekultywacja gleby – zysk idący w parze z troską o środowisko naturalne

Rekultywacja gleby to jedno z podstawowych zadań współczesnego rolnictwa. Podłoża wyjałowione, ubogie w próchnicę, przekładają się na zmniejszenie masy plonu, a także pogorszenie właściwości odżywczych i smakowych owoców oraz warzyw. W Polsce 25% wszystkich terenów uprawnych stanowią podłoża bielicowe, ubogie w próchnicę. Badania naukowe dowodzą, że na wielu terenach kraju ilość gleb słabopróchnicowych sięga 70%. Nie bez znaczenia w kwestii wyjałowienia podłoża pozostaje jego nieprawidłowe użytkowanie. Prowadzone przez długi czas uprawy tego samego gatunku roślin oraz brak płodozmianu to podstawowe czynniki prowadzące do wyniszczania gleby. Ważna rola przypada także nawozom. Stosowane na szeroką skalę nawozy mineralne doprowadziły do zaburzenia mikroflory glebowej, w wyniku czego naruszony został jej odczyn i właściwości sorpcyjne, a wymieranie bytujących w niej pożytecznych gatunków ograniczyło możliwości naturalnego tworzenia się próchnicy. Widząc skalę problemu, rolnicy zaczęli sięgać po naturalne nawozy, wśród których największą popularnością cieszy się humus w płynie. Preparat THE TOTALHUMUS to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu rekultywacja gleby przebiegać będzie w prosty sposób, nie naruszający ekosystemu podłoża. Produkowany z węgla brunatnego, zawierającego ponad 90% martwej materii organicznej, jest bogaty w kwasy huminowe, huminy oraz kwasy fulwowe, które pozwalają przywrócić odpowiednią mikroflorę, ograniczając tym samym rozwój patogenów i eliminując toksyczne substancje.

Rolnictwo w obliczu klęsk żywiołowych

Rekultywacja gleby prowadzi do wzbogacenia ich w substancje próchnicowe, co z kolei gwarantuje powstanie odpowiedniej, gruzełkowatej struktury podłoża, warunkującej jego optymalną aerację. Polepszacze glebowe w postaci stężonych kwasów humusowych doskonale sprawdzają się zarówno na wyjałowionych glebach piaszczystych o luźnej strukturze ograniczającej roślinom dostęp wody i związków mineralnych, jak i na podłożach zwartych, w których podstawowym problemem jest nieprawidłowa wymiana gazowa i namnażanie się drobnoustrojów beztlenowych. Warto podkreślić, że badania naukowe prowadzone w ostatnich latach dowiodły, iż nawożenie kwasami humusowymi znacząco przyspiesza tworzenie się warstwy próchnicowej w porównaniu z zastosowaniem naturalnych nawozów takich jak obornik czy kompost, ulegających w dużym stopniu procesom mineralizacji, ograniczającym rozkład materii organicznej. Preparat próchnicowy THE TOTALHUMUS świetnie sprawdza się także podczas przywracania żyzności gleb po klęskach ekologicznych takich jak pożary czy powodzie. W pierwszym przypadku znakomicie odbudowuje naturalną florę podłoża i dostarcza uprawom brakujących składników mineralnych, witamin oraz aminokwasów. Na terenach podtopionych natomiast, nawóz humusowy przywraca właściwości sorpcyjne podłoża – szacuje się, że związki próchnicowe potrafią zatrzymać objętość wody, pięciokrotnie przewyższającą ich masę. Nawożenie organiczne stosowane podczas osuszania terenu zapobiega ponadto tworzeniu się na powierzchni gleby spoistej warstwy prowadzącej do erozji terenu. Preparat THE TOTALHUMUS przywraca również zdolności buforowe podłoża, zapobiegając jego zakwaszeniu i niekontrolowanemu rozrostowi chwastów oraz namnażaniu się pasożytów, w tym także owadów z rodziny drutowców, które są szczególnie niebezpieczne dla upraw.

Rekultywacja gleb po skażeniu substancjami chemicznymi

Wyjątkowych trudności nastręcza rekultywacja gleby skażonej toksycznymi związkami chemicznymi. Rozwój przemysłu i postępujące wraz z nim zanieczyszczenie środowiska sprawiło, że problem ten zaczął dotykać coraz więcej terenów użytkowych. W konsekwencji prowadzone na nich uprawy odznaczały się słabym przyrostem masy, a zgromadzone w nich toksyny eliminowały plony jako przydatne do spożycia. Kwas humusowy, aplikowany bezpośrednio na glebę, pozwala zredukować pobieranie przez rośliny metali ciężkich takich jak rtęć, kadm, nikiel czy ołów, dezaktywując je poprzez łączenie w nieprzyswajalne związki chemiczne. Należy zaznaczyć, że po zastosowaniu nawozu THE TOTALHUMUS znacznie łatwiej i szybciej zachodzi rekultywacja gleby zanieczyszczonej produktami naftowymi, radioaktywnymi oraz chemikaliami. Przywracając naturalne właściwości ekosystemu, warunkuje rozwój organizmów, które potrafią rozkładać i neutralizować toksyny występujące w podłożu. Ogranicza jednocześnie wymywanie azotu i potasu, czyli substancji niezbędnych do wzrostu roślin o ponad 50%. THE TOTALHUMUS zwiększa także przyswajanie fosforu przez rośliny o blisko 70%. Problemem, z jakim spotykają się coraz częściej rolnicy, jest rekultywacja gleby po skażeniu herbicydami, pestycydami i innymi środkami ochrony roślin. Badania nad preparatem prowadzone przez Pracownię Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych Instytutu Ogrodnictwa w Puławach dowiodły, że nawóz humusowy w płynie powoduje szybki wzrost systemu korzeniowego roślin, przez co skraca czas, w którym substancje toksyczne wpływają niekorzystnie na rośliny, a dzięki wysokiemu stężeniu kwasów humusowych skutecznie ogranicza ich agresje chemiczną.

Share This

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Dowiedz się więcej.

Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zamknij