THE TOTALHUMUS jest biologicznie aktywnym koncentratem kwasów humusowych, kwasów fulwowych, a także soli kwasów huminowych, humusowych i fulwowych pozyskanych z węgla brunatnego. W skład tego naturalnego nawozu wchodzi również zestaw minerałów i mikroelementów, a także aminokwasy. THE TOTALHUMUS jest całkowicie naturalnym preparatem bez dodatków chemicznych i syntetycznych. Będąc preparatem biohumusowym, nie zawiera również nawozów sztucznych.

Biohumus wykorzystywany jest w uprawie roślin jako stymulator wzrostu, a także mikronawóz. THE TOTALHUMUS jako preparat próchicowy w odróżnieniu od syntetycznych odpowiedników regulatorów wzrostu oddziałuje nie tylko na przemianę materii roślin. Regularne stosowanie preparatów biohumusowych, takich jak THE TOTALHUMUS, korzystnie wpływa na strukturę gleby, jej buforowanie, a także właściwości wymiany jonowej. Co więcej, dzięki temu znacząco wzrasta aktywność mikroorganizmów znajdujących się w glebie. Analizując działanie preparatu humusowego THE TOTALHUMUS, nie sposób pominąć jego właściwości adaptogennych. Zwiększa on odporność roślin na choroby, nadmierną wilgotność, suszę, a także tolerowanie podwyższonej dawki soli azotu w glebie. Atutem naturalnego nawozu THE TOTALHUMUS jest także jego działanie pozwalające na lepsze absorbowanie składników odżywczych. Dzięki używaniu biohumusu spada zapotrzebowanie na nawozy mineralne bez szkody dla plonów.

THE TOTALHUMUS to doskonały naturalny, organiczny sposób na zapewnienie roślinom i glebie skoncentrowanej porcji składników pokarmowych, witamin i mikroelementów.

Kwasy humusowe, czyli jedne ze składników preparatu THE TOTALHUMUS w skuteczny sposób zapobiegają erozji gleby. Dzieje się tak za sprawą lepszego działania koloidów glebowych, doskonałego rozwoju systemu korzeniowego i wyraźnie lepszego wzrostu roślin.

Kwasy humusowe pobudzają wzrost i rozwój roślin. Stosowanie preparatu humusowego THE TOTALHUMUS daje doskonałe efekty w szczególności na glebach słabszej jakości. Efekty w postaci korzystnego wpływu na jakość i ilość plonów można zaobserwować już w pierwszych dwóch latach stosowania. Nie trzeba dodawać, że preparat biohumusowy THE TOTALHUMUS zapewnia satysfakcjonujące uprawy także w kolejnych latach.

THE TOTALHUMUS wykorzystywany jest w celu:

  • podniesienia urodzajności,
  • zaprawiania nasion, sadzonek i drzewek,
  • zapewnienia roślinom składników pokarmowych w okresie wegetacji,
  • wykonywania zabiegów przedsiewnych i po zbiorach,
  • odtworzenia, polepszenia i utrzymania żyzności gleby po zjawiskach takich jak powodzie, pożary, a także po innych klęskach żywiołowych,
  • oczyszczenia i rekultywacji gleby, która uległa skażeniu organicznymi odpadami i produktami naftowymi, a także metalami ciężkimi, radioaktywnymi oraz chemikaliami.

Środki odkażające i THE TOTALHUMUS

Połączenie zastosowania środków odkażających oraz substancji humusowych wchodzących w skład preparatu THE TOTALHUMUS zapewnia pozytywny wpływ na kiełkowanie zarodków nasion. W efekcie takie działanie w bezpośredni sposób przekłada się na lepszy wzrost roślin oraz ich szybszy rozwój.

THE TOTALHUMUS i herbicydy

Gdy biohumus stosowany jest razem z herbicydami, można znacząco skrócić czas niekorzystnego oddziaływania środków chwastobójczych na uprawy. Za sprawą wchodzących w skład THE TOTALHUMUS kwasów humusowych po leczeniu herbicydowym można skutecznie zniwelować agresję chemiczną.

THE TOTALHUMUS a ochrona przed mrozem

Stosując preparat humusowy THE TOTALHUMUS można mieć pewność, że uprawy zyskają ochronę nawet przed bardzo niskimi temperaturami. Biohumus zwiększa lepkość komórek oraz stężenie soku komórkowego. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie temperatury krzepnięcia soku komórkowego oraz zredukowanie rozmiaru kryształów lodu w komórkach. Preparat THE TOTALHUMUS sprawia zatem, że uszkodzenia roślin spowodowane przez mróz są mniejsze, a nawet pozwala całkowicie ich uniknąć.

THE TOTALHUMUS a wysokie temperatury

Biohumus wspiera proces fotosyntezy, pozwalając tym samym roślinom rosnąć i rozwijać się, gdy temperatura otoczenia przekracza 30°C. Takie działanie jest w szczególności istotne dla krajów południowoeuropejskich znanych z bardzo wysokich temperatur, które w ostatnich latach można zaobserwować również w naszym umiarkowanym klimacie. Zastosowanie biohumusu umożliwia zmniejszenie tempa transpiracji o 17 – 25%. Preparat THE TOTALHUMUS pozwala na instalację do syntezy do 25% więcej substancji organicznych, co daje tę samą ilość zbiorów także w trudnych warunkach, jakimi jest susza i ekstremalne temperatury.

THE TOTALHUMUS a grad i inne uszkodzenia mechaniczne

Preparat THE TOTALHUMUS znajduje zastosowanie także po gradobiciu oraz innych uszkodzeniach mechanicznych dotykających rośliny. Wśród nich nie sposób pominąć szkodników, deszczy nawalnych czy wiatrów, które powodują znaczne straty w uprawach. Nawóz ekologiczny THE TOTALHUMUS pobudza odrost masy liści i rozgałęzień łodyg, tym samym w dużej mierze minimalizując straty wyrządzone przez grad i inne uszkodzenia. Bio humus działa wzmacniająco na system immunologiczny roślin i zdecydowanie zwiększa tempo regeneracji w miejscach urazu.

Jak THE TOTALHUMUS oceniają eksperci?

Korzystne działanie preparatów humusowych takich jak THE TOTALHUMUS potwierdzają liczne badania ekspertów. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawdził działanie środka humus w płynie, stosując go w uprawie roślin warzywnych. Z ekspertyz wynika, że ten naturalny nawóz do warzyw korzystnie wpłynął na wzrost, plon, a także parametry jakościowe warzyw. Podczas badań zastosowano THE TOTALHUMUS w formie aplikacji nalistnej, a także łączonej (środek podawano na glebę i liście). Analiza przeprowadzona przez ośrodek wykazała, że preparat THE TOTALHUMUS miał korzystny wpływ na efektywność fotosyntetyczną, a także na wielkość i masę. Działanie biohumusu potwierdziły także badania przeprowadzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wskazują one na pozytywny wpływ preparatu THE TOTALHUMUS na rozwój systemu korzeniowego, pobieranie składników pokarmowych oraz na wielkość plonów. Wyniki badań ekspertów potwierdziły stymulujące działanie nawozu typu bio humus i pozytywnie oceniły jego przydatność w uprawach polowych. Biohumus to optymalny wybór również w gruntowej uprawie roślin rabatowych. Korzystne właściwości preparatu THE TOTALHUMUS w uprawie roślin ozdobnych potwierdza Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, który ocenił jego skuteczność w uprawie aksamitki rozpierzchłej, szałwii błyszczącej, pelargonii rabatowej i surfinii. Eksperci uznali, że naturalny nawóz do kwiatów, jakim jest THE TOTALHUMUS, istotnie wpłynął na wzrost wegetatywny, inicjację pąków kwiatowych i kwitnienie. Kolejne badania wykazały stymulujący wpływ preparatu THE TOTALHUMUS na ukorzenianie sadzonek, w tym także sadzonek roślin ozdobnych. Szczegółowe wyniki opisanych badań dostępne w zakładce CERTYFIKATY.