Kwasy humusowe zawarte w preparacie THE TOTALHUMUS wykazują znakomity wpływ na strukturę gleby, jej mikroflorę oraz zawarte w niej substancje odżywcze. Wpływają tym samym bezpośrednio na kondycję roślin, warunkując ich prawidłowy rozwój, stymulując wzrost oraz zwiększając masę i poprawiając walory jakościowe, smakowe oraz zapachowe plonów. Do podstawowych korzyści wynikających ze stosowania stężonych kwasów humusowych zawartych w płynnym nawozie organicznym THE TOTALHUMUS można zaliczyć:

Korzyści ekologiczne

Gleby wyróżniające się wysoką zawartością kwasów humusowych ograniczają wypłukiwanie azotu oraz innych pierwiastków i związków organicznych, gwarantujących prawidłowe odżywianie roślin. Wspomagają rozrost systemów korzeniowych ułatwiając roślinom penetrację głębszych warstw gleby i chroniąc je w ten sposób przed szkodliwym działaniem azotanów, pestycydów i substancji chemicznych zawartych w środkach ochrony roślin, które przedostają się do wód gruntowych. Niwelują problem odkładania się w owocach i warzywach substancji toksycznych, dzięki czemu są nawozami niezastąpionymi w rolnictwie ekologicznym. Kwasy humusowe skutecznie redukują stężenie soli mineralnych w glebie, których zbyt wysoka zawartość może prowadzić do poparzenia korzeni i w efekcie zmniejszenia masy upraw i pogorszenia jakości plonów. Chronią młode rośliny przed agresywnym działaniem nadmiaru soli amonowych, prowadzącym do pogorszenia się ich kondycji, a w skrajnych przypadkach do obumierania korzeni i części zielonych.

Poprawa właściwości fizycznych gleby

Kwasy humusowe to znakomite polepszacze gleby, wpływające na jej utrwalenie oraz budowanie odpowiedniej struktury. Posiadają zdolność sklejania cząstek szkieletowych podłoża w tzw. agregaty, przez co powodują tworzenie się struktury gruzełkowatej gleby i zapewniają jej odpowiednią aerację. Substancje próchnicowe, powstające w wyniku działania kwasów humusowych, zwiększają spoistość gleb piaszczystych ograniczając wymywanie z nich substancji odżywczych dla roślin. Doskonale wpływają ponadto na poprawę kondycji gleb ciężkich, odznaczających się zbyt zwartą strukturą. Wchodzące w ich skład kwasy fulwowe posiadają właściwości elektrodynamiczne, dzięki czemu rozbijają nadmiernie zagęszczone koloidy glebowe na mniejsze cząstki. Umożliwiają zachowanie struktury gruzełkowatej gleby nawet na terenach podmokłych i glebach zalanych, zapewniając optymalną wymianę gazową i chroniąc przed inwazją drobnoustrojów bytujących w środowisku beztlenowym.

Poprawa właściwości biologicznych gleb

Kwasy humusowe sprzyjają rozwojowi odpowiedniej mikroflory glebowej. Stymulują wzrost i namnażanie się pożytecznych bakterii z rodzajów Azotobacter i Nitrosomonas, posiadających zdolność wiązania azotu w związki przyswajalne przez rośliny. Umożliwiają jednocześnie odpowiednią wymianę gazową zachodzącą w glebie. Ułatwiając tworzenie się próchnicy, zwiększają aktywność biologiczną podłoża – zawarte w niej związki organiczne stanowią pożywienie dla pożytecznych mikroorganizmów oraz makroorganizmów, zapewniających roślinom odpowiednie środowisko do wzrostu oraz rozwoju. Kwasy humusowe przyspieszają również proces mineralizacji i humifikacji martwej materii, w tym także słomy czy resztek pożniwnych wykorzystywanych jako naturalny nawóz dla upraw.

Poprawa właściwości chemicznych gleb

Związki próchnicowe i zawarte w nich kwasy humusowe są podstawowym czynnikiem wpływającym na zdolności buforowe gleb. Skutecznie regulują ich odczyn, zapobiegając nadmiernemu zakwaszeniu lub alkalizacji. Podłoże wykazujące naturalne zdolności buforowania przeciwstawia się zmianom odczynu, powstającym w wyniku działania jonów kwaśnych i zasadowych. Wiążąc je w związki chemiczne przyswajalne przez rośliny, kwasy humusowe zapewniają im jednocześnie stały dostęp makroelementów oraz mikroelementów. Chelatując kwaśne oraz zasadowe jony metali ograniczają ich wzajemne antagonistycznie działanie, ułatwiając jednocześnie tworzenie cząsteczek substancji rozpuszczalnych w wodzie, dzięki czemu mogą zostać pobrane przez systemy korzeniowe roślin. Należy zaznaczyć, że kwasy humusowe wiążą jony metali ciężkich – kadmu i ołowiu, w związki chemiczne nieprzyswajalne przez rośliny, niwelując jednocześnie problem odkładania się substancji toksycznych w plonach. Mineralizują także magazynowany w próchnicy azot oraz fosfor sprawiając, że mogą zostać wykorzystane przez rośliny w procesach przemiany materii. Pozwalają więc zmniejszyć ilość stosowanych nawozów mineralnych, wykazujących negatywne działanie na jakość i właściwości odżywcze plonów, a także sprzyjające niekorzystnym procesom prowadzącym do wyjałowienia gleby. Jednocześnie znacząco podnoszą skuteczność racjonalnego nawożenia mineralnego. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań naukowych, które jednoznacznie udowodniły, że związki próchnicowe magazynują od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych w porównaniu z częścią mineralną gleby i odpowiadają za 20-70% całkowitej pojemności sorpcyjnej podłoża.

Stymulacja procesów fizjologicznych drzew i krzewów

Związki próchniczne zawierają substancje budulcowe w postaci witamin, mikroelementów oraz aminokwasów, zwiększających masę roślin i wydawanych przez nie plonów. Są ponadto bogate w auksyny, czyli hormony wzrostu, dzięki czemu stymulują równomierny i prawidłowy wzrost roślin na każdym etapie ich rozwoju. Obfitują także w związki chemiczne o charakterze katalizatorów uaktywniających enzymy roślinne i intensyfikujących procesy fizjologiczne roślin, w tym także gospodarkę wodną, fotosyntezę czy oddychanie komórkowe. Związki próchnicowe wraz z zawartymi w nich kwasami humusowymi zwiększają rozrost korzeni, zapewniając roślinom optymalny dostęp do wody i rozpuszczonych w niej substancji odżywczych. Stymulując rozwój włośników korzeniowych, maksymalizują powierzchnię sorpcyjną korzeni, gwarantując zwiększenie pobierania przez rośliny związków pokarmowych. Przeprowadzone badania naukowe dowiodły, że duża zawartości kwasów humusowych w glebie powoduje podwyższenie produktywności drzew owocowych i zwiększenie ilości plonów o 10-20%, a także poprawę właściwości odżywczych oraz walorów smakowych i zapachowych owoców i warzyw. Kwasy humusowe wykazują ponadto działanie antystresowe. Zwiększają odporność roślin na niekorzystny wpływ biotycznych i abiotycznych czynników środowiskowych. Przeciwdziałają ponadto chorobom roślin wykazując silne działanie fitosanitarne. Ułatwiają namnażanie się mikroorganizmów saprofitycznych, które w naturalny sposób zapobiegają inwazjom fitopatogenów.

Korzyści ekonomiczne

Korzyści ekonomiczne, wynikające ze stosowania kwasów humusowych, warunkowane są przede wszystkim zwiększeniem masy plonów oraz poprawą ich jakości. Kwasy humusowe zawarte w preparacie próchnicowym THE TOTALHUMUS są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, co ułatwia aplikację nawozu. Ich wysokie stężenie sprawia natomiast, że obornik w płynie wyróżnia się wyjątkową wydajnością, przekładającą się na zmniejszenie kosztów całkowitych ponoszonych przez gospodarstwo rolne lub sadownicze.