Skuteczność preparatu THE TOTALHUMUS potwierdzają liczne badania, które zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych oraz polowych przez ośrodki specjalizujące się w uprawie i nawożeniu roślin. Szczegółowe analizy prowadzone pod kontrolą chemików, biologów i gleboznawców udowodniły bezpieczeństwo stosowania preparatu, co z kolei zaowocowało licznymi certyfikatami oraz zgodą na sprzedaż nawozu THE TOTALHUMUS w krajach Unii Europejskiej. Badania dowiodły ponadto, że stężone kwasy humusowe zawarte w preparacie wywierają pozytywny wpływ na żyzność i strukturę gleby, kondycję roślin, ich wzrost, rozwój systemu korzeniowego oraz końcową wielkość plonu z uwzględnieniem jego właściwości odżywczych, smakowych i zapachowych.

Wpływ preparatu THE TOTALHUMUS na uprawy roślin warzywnych

Badania nad skutecznością preparatu THE TOTALHUMUS na uprawy warzyw zostały przeprowadzone przez Pracownię Uprawy Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Kaniszewskiego oraz dr Agnieszki Sępowskiej. Analizy dowiodły, że zastosowanie preparatu THE TOTALHUMUS w formie oprysku i nawozu w stężeniu 2 ml/1 litr wody, 4 ml/1 litr wody oraz 8 ml/ 1 litr wody wywarło pozytywny wpływ na wszystkie parametry plonu:

 • masa plonu zwiększyła się o 42%,
 • zawartość szkodliwych azotanów uległa zmniejszeniu o 31%,
 • wzrosła aktywność fotosyntezy w częściach zielonych roślin.

Wpływ preparatu THE TOTALHUMUS na uprawy rolnicze

Badania nad skutecznością nawozu THE TOTALHUMUS w odniesieniu do upraw rolniczych prowadzone były w IUNG Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, pod kierownictwem dr Tamary Jadczyszyn. Analizie poddane zostały rzepak ozimy oraz kukurydza. Preparat aplikowany był w trzech dozach: 200 ml/1 ha, 400 ml/1 ha oraz 800 ml/1 ha. Zastosowanie dwóch pierwszych dawek nawozu dla upraw rzepaku przyniosło następujące pozytywne rezultaty:

 • wzrost masy plonu o 26%,
 • przyrost masy korzeniowej roślin,
 • wzrost poziomu chlorofilu w liściach rzepaku,
 • zwiększenie pobierania substancji pokarmowych:

– azotu (N) o 90%
– fosforu (P) o 69%
– potasu (K) o 77%
– magnezu (Mg) o 73%.

Preparat THE TOTALHUMUS został zastosowany również dla upraw kukurydzy. W tym przypadku aplikacja nawozu w dawkach 200 ml/1 ha oraz 400 ml/1 ha spowodowała:

 • wzrost masy plonu o 10%,
 • przyrost masy korzeniowej roślin,
 • przyrost korzeni na długość,
 • zwiększenie pobierania substancji pokarmowych:

– azotu (N) o 109%,
– fosforu (P) o 66%,
– potasu (K) o 74%,
– magnezu (Mg) o 72%.

Należy podkreślić, że zarówno w przypadku rzepaku ozimego, jak i kukurydzy zwiększenie dawki preparatu THE TOTALHUMUS do 800 ml/1 ha spowodowało niewiele większy przyrost asymilacji składników pokarmowych przez rośliny w porównaniu z opryskiem zawierającym wskazane powyżej, mniejsze stężenie nawozu. Fakt ten pozwala stwierdzić, że stosowanie preparatu THE TOTALHUMUS w ilości 200 ml/ 1 ha oraz 400 ml/ 1 ha jest stężeniem wystarczającym dla uprawy roślin w warunkach niewymagających wzmożonego nawożenia i gwarantuje przyrost masy plonu oraz wielokierunkowy, pozytywny wpływ na prawidłowy rozwój roślin oraz zwiększone przyswajanie przez uprawy substancji odżywczych.

Wpływ preparatu THE TOTALHUMUS na uprawy roślin ozdobnych

Badania nad wpływem nawozu THE TOTALHUMUS przeprowadzone zostały przez Pracownię Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Kontrolę nad ich prawidłowym przebiegiem sprawował dr. inż. Jacek Nowak. Analizy jednoznacznie wykazały ogromną skuteczność preparatu THE TOTALHUMUS w uprawie ozdobnych roślin rabatowych. Gatunki poddane badaniu to aksamitka rozpierzchła, szałwia błyszcząca oraz żeniszek meksykański. Bez względu na sposób dozowania oraz dawkę nawozu, preparat THE TOTALHUMUS znacząco wpłynął na masę roślin oraz ich kondycję. Udowodniono, że jego zastosowanie powoduje:

 • zwiększenie ilości kwiatów o 50%,
 • zwiększenie ilości pąków kwiatowych o 120%,
 • zwiększenie ilości pędów bocznych o 50%,
 • zwiększenie ogólnej masy roślin o 50%.

Badania naukowe prowadzone w Pracowni Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach pod kierownictwem dr inż. Jacka Nowaka potwierdziły ponadto pozytywny wpływ preparatu THE TOTALHUMUS na ukorzenianie sadzonek.

Analizie poddane zostały następujące gatunki roślin: pelargonia rabatowa, osteospermum oraz surfinia. Użycie preparatu spowodowało znaczący rozrost bryły korzeniowej roślin w porównaniu z grupą kontrolną. Udowodniono także, że THE TOTALHUMUS powoduje zwiększenie długości korzeni już w pierwszej fazie ich wzrostu, gwarantując kiełkującym roślinom lepsze warunki do wzrostu i rozwoju.