„Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem…”
Hipokrates

Podwyższenie poziomu urodzajności gleby to od niepamiętnych czasów jedno z największych wyzwań rolnictwa. Niekorzystny wpływ biotycznych i abiotycznych czynników środowiska oraz nieracjonalna uprawa i nawożenie gleb sprawiły, że problem wyjałowienia podłoża dotyka coraz większej liczby użytków rolnych. Źródła historyczne podają, że już starożytni Egipcjanie starali się poprawić jakość gleb, wykorzystując w charakterze nawozu kwasy humusowe zawarte w mule pozostawianym na terenach popowodziowych oraz wydobywanym z dna rzek. Po upływie kilku tysiącleci rolnicy na nowo odkryli właściwości kwasów humusowych, przekonując się, jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. Preparaty próchnicowe tworzone na bazie naturalnego biohumusu cieszą się rosnącą popularnością, a naukowcy zgodnie twierdzą, że są one przyszłością rolnictwa ekologicznego. Liderem wśród nawozów zawierających kwasy humusowe jest THE TOTALHUMUS. To pozbawiony toksyn oraz pasożytów naturalny obornik w płynie produkowany z węgla brunatnego. Wykorzystywany jest nie tylko jako polepszacz gleby, ale także stymulator wzrostu roślin, naturalny środek chroniący je przez inwazją szkodników i drobnoustrojów czy specyfik doskonale sprawdzający się w zaprawianiu nasion oraz sadzonek. W przeciwieństwie do nawozów syntetycznych jest całkowicie bezpieczny dla organizmów żywych oraz dla środowiska.

Niekorzystne skutki ubytków próchnicy w glebie

Urodzajność gleby to podstawowy czynnik wpływający na wielkość plonów. O żyzności podłoża decyduje zawartość w nim próchnicy, której podstawowym składnikiem są kwasy humusowe. Wzmożone uprawy tego samego gatunku na danym terenie oraz brak zmianowania prowadzą do wyjałowienia gleby. Chcąc zapobiec jej całkowitej degradacji i przekształceniu w nieużytek, rolnicy stosują rozmaite zabiegi rekultywacyjne w tym także powszechne do niedawna nawozy mineralne, obornik oraz kompost. W ostatnich latach naukowcy udowodnili, że powyższe środki mogą prowadzić do negatywnych skutków, wśród których najczęściej wymienia się:

 • obniżenie poziomu urodzajności gleby i w efekcie jej całkowite wyjałowienie poprzez naruszenie jej struktury i wyniszczenie naturalnej mikroflory w wyniku stosowania nawozów mineralnych,
 • zanieczyszczenie podłoża toksycznymi związkami chemicznymi obecnymi między innymi w herbicydach, pestycydach i innych środkach ochrony roślin,
 • rozwój patogennej mikroflory glebowej, powodującej słaby rozwój roślin, spadek ich odporności i w konsekwencji mniejszą masę plonów,
 • przesycenie podłoża jonami metali, powodującymi jego nadmierne zakwaszenie lub alkalizację, hamującymi wzrost roślin i wymagającymi przeprowadzenia w perspektywie kosztownych zabiegów melioracyjnych.

Zapobieganie postępującej degradacji gleb oraz zwiększenie ich urodzajności to problem, z którym musi zmierzyć się dzisiejsze rolnictwo. Gleboznawcy przekonują, że konieczne w obecnej sytuacji jest zastosowanie ekologicznie czystych nawozów naturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjny koncentrat kwasów humusowych THE TOTALHUMUS, będący mieszaniną substancji biologicznie czynnych, wyodrębnionych z węgla brunatnego. Wyprodukowany zgodnie z zasadami „zielonej chemii”, zawierający czyste kwasy humusowe, kwasy fulowe oraz huminy, dostarcza roślinom optymalną ilość składników odżywczych, dbając jednocześnie o dobrą kondycję gleby i sprzyjając tworzeniu się jej odpowiedniej struktury. Obornik w płynie THE TOTALHUMUS jest to w 100% naturalny preparat organiczny, niezawierający syntetycznych dodatków i szkodliwych związków chemicznych oraz wolny od bakterii, wirusów i pasożytów. W przeciwieństwie do nawozów naturalnych, zawierających dużą ilość bakterii, nie wywołuje antagonistycznego oddziaływania między mikroorganizmami bytującymi w podłożu, których przykładem mogą być obecne w wielu nawozach organicznych bakterie Bacillus subtilis i Bacillus licheniformis. Ich wzajemne zwalczanie się może prowadzić do mutacji poszczególnych szczepów, skutkujących walką bakteriologiczną w przyrodzie.

Podstawowe właściwości preparatu próchnicowego THE TOTALHUMUS

THE TOTALHUMUS to uniwersalny obornik w płynie wyróżniający się wielozadaniowością. Do jego podstawowych funkcji zalicza się właściwości absorpcyjne, katalizacyjne, akumulacyjne, protektorowe i transportowe, dzięki którym nawóz niesie szereg korzyści dla rolnictwa. Wśród najważniejszych z nich wymienia się:

Poprawę właściwości sorpcyjnych gleby:

 • odbudowanie struktury gleby, powodowane zdolnością kwasów humusowych do tworzenia kompleksów koloidalnych i prowadzące do powstania gruzełkowatej struktury podłoża, obfitującego dodatkowo w minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania roślin,
 • oprawę właściwości sorpcyjnych gleby:zwiększenie żyzności podłoża i zmniejszenie ujemnego bilansu humusu w wyniku akumulacyjnej i transportowej funkcji kwasów humusowych, które gromadzą podstawowe składniki mineralne i organiczne, stymulując tym samym rozwój prawidłowej mikroflory glebowej. Pożyteczne mikroorganizmy przyspieszają oczyszczanie terenu z toksycznych substancji chemicznych oraz sprzyjają jego odbudowie, poprzez przyspieszenie tworzenia się próchnicy. Przekształcając martwą materię, czynią z niej doskonałą pożywkę przyswajalną przez system korzeniowy. Kwasy huminowe zawarte w preparacie THE TOTALHUMUS wiążą pierwiastki, występujące w formie niedostępnej dla roślin (między innymi azot, fosfor i potas), w związki chemiczne rozpuszczalne w wodzie, pochłaniane przez uprawy,
 • poprawę stosunków wodnych i właściwości fizyko-chemicznych gleby, poprzez rozwiązanie problemu nadmiernego nawodnienia lub przesuszenia podłoża,
 • poprawę absorpcji wody przez system korzeniowy roślin – kwasy huminowe wchodzące w skład preparatu THE TOTALHUMUS przenikają do wody, regulując przyswajanie przez uprawy deficytowych składników odżywczych,
 • zwiększenie odporności na suszę i w efekcie poprawę urodzajności w regionach ubogich w wodę. Wysokie stężenie kwasów huminowych powoduje lepszą aerację podłoża i zwiększenie możliwości sorpcyjnych gleby. Badania naukowe wskazały ponadto, że kwasy huminowe przyczyniają się do 2,5-krotnie większego rozrostu korzeni, pozwalając im przeniknąć do głębszych warstw gleby i wykorzystać dostępną w nich wodę, chroniąc w ten sposób uprawy przed suszą,
 • zmniejszenie zakwaszenia, alkalizacji i zasolenia gleby, poprzez zwiększenie jej zdolności buforowych, przyczyniających się do utrzymania stałego odczynu podłoża, nawet w obecności czynników prowadzących do znacznych wahań wskaźnika pH w gruncie,
 • skuteczne, naturalne oczyszczenie zbiorników wodnych z substancji agresywnych chemicznie – kwasy humusowe posiadają zdolność neutralizacji toksyn i przekształcania ich w związki nieaktywne chemicznie oraz biologicznie. Umożliwiają ponadto szybszy rozkład materii organicznej, co przyczynia się do poprawy jakości wód i samodzielnej, naturalnej odbudowy ekosystemu. Unikalna zdolność kwasów huminowych do intensyfikacji pobierania i przyswajania substancji odżywczych przez organizmy jest wykorzystywana także w hodowli ryb,
 • konwersja metali ciężkich z formy aktywnej w formę pasywną chemicznie, czyli niedostępną dla roślin. Kwasy humusowe pozwalają przyspieszyć neutralizację substancji agresywnych chemicznie oraz toksycznych odpadów przemysłowych,
 • zmniejszenie promieniowania tła i poprawę właściwości ekologicznych gleby,
 • zwiększenie walorów agrotechnicznych gleby oraz umożliwienie przywrócenia produktywności ziem wycofanych z użytku rolnego z powodu obniżenia urodzajności poniżej ustalonego poziomu.

Poprawę jakości nasion – kwasy huminowe wchodzące w skład preparatu THE TOTALHUMUS przenikają do rośliny i działają na etapie komórkowym, co pozwala już w początkowej fazie rozwoju, stworzyć uprawom optymalne warunki do wzrostu. Do najważniejszych aspektów w tej kwestii zalicza się:

 • zwiększenie energii kiełkowania nasion o 4,5-18%,
 • zwiększenie szybkości kiełkowania nasion o 3-5%,
 • wzrost systemu korzeniowego o 1,7-2,5 razy, co wywiera istotne znaczenie przy ukorzenianiu roślin, prowadzeniu rozsady lub przesadzania roślin do innego podłoża. Dobrze rozwinięte korzenie wpływają także na zwiększenie masy upraw, przyspieszają procesy adaptacji roślin do specyficznych warunków glebowych i klimatycznych, pozwalając na rozszerzenie różnorodności gatunków w praktyce rolniczej,
 • zaprawienie nasion na poziomie mikrobiologicznym.

Zapewnienie optymalnego wzrostu i rozwoju roślin. Korzeniowe i dolistne nawożenie preparatem THE TOTALHUMUS naturalnie reguluje wzrost upraw w dowolnej fazie wegetatywnej, co pozwala zwiększyć ich wydajność o 20-40%, skrócić dojrzewanie owoców oraz wyeliminować choroby roślin i zachodzące w podłożu procesy saprogeniczne. Nawóz organiczny w płynie dostarcza ponadto roślinom związki organiczne niezbędne do ich prawidłowego rozwoju. Tworzy kompleksowe połączenia z azotem, potasem, fosforem oraz mikroelementami, które stają się łatwo przyswajalne przez rośliny. Kwasy huminowe pełnią także ważną rolę w transporcie substancji pokarmowych w roślinach. Stymulują wytwarzanie chlorofilu, witaminy C, aminokwasów, cukrów, protein. Zmniejszają zawartość azotanów w roślinach o 20-30 razy, regulują ich metabolizm i selektywnie zwiększają przenikalność błon komórkowych dla jonów potasu, co sprawia, że wpływają pozytywnie nie tylko na ilość, ale również na jakość plonu.

Zmniejszenie wpływu substancji chemicznych na uprawy, w tym także pestycydów, herbicydów i innych środków ochrony roślin, które hamują ich wzrost, a gromadząc się w plonach eliminują możliwość uznania ich za uprawy ekologiczne. Nawożenie obornikiem w płynie THE TOTALHUMUS hamuje wpływ toksyn przyczyniając się do zwiększenia współczynnika ilościowego i jakościowego zbiorów. W wyniku prowadzonych badań udowodniono, że jednorazowy oprysk gleby preparatem próchnicowym, zmniejsza 2-3-krotnie zawartość w niej radionuklidów. Oznacza to, że nawóz ekologiczny THE TOTALHUMUS może znaleźć także zastosowanie w rekultywacji gleb skażonych izotopami promieniotwórczymi cezu (Cs-137) oraz potasu (K-40).

Zmniejszenie ilości stosowanych herbicydów, insektycydów i innych chemicznych środków ochrony roślin o 30-40% poprzez wykorzystanie fitosanitarnych właściwości preparatu.

Zwiększenie odporności przechowywanych plonów na działanie czynników saprogenicznych – obróbka preparatem THE TOTALHUMUS przed złożeniem owoców oraz warzyw na długotrwałe przechowywanie zwiększa ich odporność na zepsucie o 85-95%.

Wyeliminowanie konieczności obróbki termicznej gleby w szklarni, dzięki właściwościom preparatu THE TOTALHUMUS. Stosowanie nawozu naturalnego pozwala jednocześnie na zwiększenie masy plonu w uprawach pod osłonami o 20-40%, umożliwia rezygnację z nawozów w postaci obornika oraz kompostu, a także z użycia innych substancji organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych. W efekcie pozwala to na stworzenie uprawom warunków sprzyjających ich rozwojowi, jak również na poprawę właściwości smakowych i zapachowych plonów oraz ich walorów odżywczych.

Poprawę efektywności ukorzeniania roślin uprawnych i ozdobnych. Preparat THE TOTALHUMUS może być stosowany zarówno przez profesjonalnych ogrodników, jak i przez pasjonatów. Świetnie sprawdza się także podczas uprawy roślin w pomieszczeniach. Jest rekomendowany jako nawóz do roślin kwitnących, dekoracyjnych liściastych, pnących oraz sukulentów. Znajduje ponadto szerokie zastosowanie w rozsadach kwiatów szklarniowych, tworzeniu klombów, gazonów, ogrodów krajobrazowych, a także w pielęgnacji boisk do piłki nożnej. Zastosowany do nawożenia trawników przyspiesza interakcję murawy z warstwą macierzystą, skraca czas adaptacji roślin oraz sprzyja rozrostowi systemu korzeniowego.

Zwiększenie odporności roślin na stres podczas działania niekorzystnych, biotycznych i abiotycznych czynników środowiska, co związane jest bezpośrednio z silnymi właściwościami antystresowymi i reanimacyjnymi wykazywanymi przez preparat THE TOTALHUMUS.

Podstawowe zasady działania kawasów humusowych, znajdujące zastosowanie w agrotechnice

Rolnicy, zgłębiając wiedzę na temat kwasów humusowych, coraz częściej wykorzystują je w prowadzonych przez siebie gospodarstwach. Substancje próchnicowe, zawarte w preparacie THE TOTALHUMUS, to z jednej strony doskonałe stymulatory wzrostu roślin, z drugiej – znakomite polepszacze gleby, które wpływają na jej strukturę oraz kondycję w wyniku zróżnicowanych procesów biologicznych i chemicznych: zatrzymują ruch piasków poprzez tworzenie horyzontu próchnicy na większej głębokości. Kwasy humusowe to naturalne katalizatory przemiany materii. Przekształcają muliste związki znajdujące się w piasku, modyfikując ich formę z biologicznie pasywnej w aktywną, dostępną dla roślin. Wzmacniając system korzeniowy i potęgując jego rozrost, sprawiają, że korzenie upraw wnikają w głębsze poziomy profilu gleby, powstrzymując tym samym przepływ drobin piasku w głąb podłoża. Warto dodać, że proces tworzenia się warstwy ornej dla upraw, wspomagany przez kwasy humusowe, na gruntach nawadnianych trwa 12-24 miesięcy, a w przypadku braku nawadniania ulega wydłużeniu do 24-36 miesięcy, pozwalają na rekultywację skażonych gruntów, w tym także terenów zanieczyszczonych przez produkty pochodzenia naftowego. Pomagają przywrócić ich prawidłową mikroflorę biologiczną. Preparat THE TOTALHUMUS neutralizuje związki ropy naftowej, umożliwiając w okresie krótszym niż 12 miesięcy odtworzenie żyzności warstwy rolnej, co przekłada się na wzrost szybkości kiełkowania nasion i 10-krotne zwiększenie masy zielonej upraw. Przyspieszenie przemiany martwej materii organicznej wzbogaca podłoże w substancje odżywcze czerpane przez rośliny, umożliwiają odbudowę pożytecznej mikroflory glebowej po powodziach, pożarach oraz innych kataklizmach wywołanych działaniem czynników środowiska. Przyspieszając zachodzące w podłożu reakcje biochemiczne i mikrobiologiczne pozwalają w ciągu 8-12 miesięcy przywrócić odpowiednią strukturę i żyzność gleby.

Podstawowe funkcje kwasów huminowych

Nawozy humusowe umożliwią wpływ człowieka na kondycję podłoża oraz pozwalają kontrolować procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w roślinach. W efekcie wpływają na poprawę masy plonu oraz dają możliwość prowadzenia upraw ekologicznych bez konieczności stosowania płodozmianu i wbrew niekorzystnym warunkom klimatycznym. Spoglądając przez pryzmat rozwoju roślin oraz produktywność podłoża, w którym bytują, kwasy humusowe zawarte w preparacie THE TOTALHUMUS pełnią kilka podstawowych funkcji. Do najważniejszych z nich należą:

 • funkcja absorbcyjna polegająca na neutralizacji substancji agresywnych chemicznie,
 • funkcja akumulacyjna, czyli gromadzenie zapasu składników pokarmowych, które mogą zostać wykorzystane przez rośliny w perspektywie długoterminowej,
 • funkcja transportowa oznaczająca tworzenie kompleksowych związków organiczno-mineralnych z nieprzyswajalnych przez rośliny jonów metali i mikroelementów, dzięki czemu substancje pokarmowe stają się dostępne dla upraw,
 • funkcja regulacyjna, czyli tworzenie odpowiedniego, ciemnego zabarwienia gleby przy jednoczesnym wspomaganiu procesu odżywiania mineralnego, wymiany kationów , buforowość i poziom napowietrzenia podłoża,
 • funkcja protektorowa – pochłaniając substancje toksyczne i radionuklidy oraz wiążąc je w związki nieprzyswajalne przez rośliny, kwasy huminowe zapobiegają gromadzeniu się substancji toksycznych w roślinach,
 • funkcja fizjologiczna polegająca na stymulacji kiełkowania nasion, oddychanie komórkowego roślin, oraz fotosyntezy, co z kolei wpływa na podwyższenie ogólnej masy plonu,
 • funkcja adaptogenna oznaczająca, że kwasy huminowe zwiększają odporność roślin na choroby, działanie wysokiego stężenia soli mineralnych w glebie oraz czynniki środowiskowe takie jak susza, przymrozki, czy nadmierne nawodnienie terenu,
 • funkcja katalizacyjna, czyli przyspieszenie wszystkich procesów życiowych. Warto zaznaczyć, że szybki wzrost roślin uprawnych, powodowany działaniem naturalnych kwasów huminowych, umożliwia w sezonie letnim uzyskanie obfitych plonów, nawet w przypadku roślin pochodzących z innych stref klimatycznych.

Produkty humusowe i nawozy mineralne – podstawowe różnice

Nawozy mineralne są podstawowym źródłem wspomagającym odżywianie roślin. Prowadzone na przestrzeni ostatnich lat badania naukowe, wskazują jednak, że nie powodują one wzrostu urodzajności gleby. Pozbawione substancji organicznych, prowadzą do wyjałowienia i degradacji podłoża. Jednym z rozwiązań zapobiegających ich szkodliwemu działaniu może być nanoszenie nawozów mineralnych łącznie z torfem, którego objętość powinna być nie mniejsza niż 500 m3 na 1 ha, co w przeliczeniu daje około 350 ton. Zapotrzebowanie na nawozy mineralne szacuje się w tym przypadku na około 600 kg. Należy pamiętać, że przy tego typu zabiegach konieczne jest podwyższenie poziomu aeracji gleby, przez zastosowanie wapna gaszonego w ilości ustalonej po uwzględnieniu odczynu gleby i jej struktury. Wartość ta waha się zazwyczaj w granicach od 1 tony na 1 hektar na terenach piaszczystych, podłożach słabo gliniastych i gliniasto-piaszczystych do 8 ton na 1 hektar na glebach ciężkich, gliniastych, wyróżniających się zwartą strukturą.

Gleboznawcy i chemicy podkreślają, że skala pozytywnego oddziaływania nawozów mineralnych na rośliny oraz wapna gaszonego na glebę maleje z każdym sezonem. W pierwszych latach rośliny pochłaniają jedynie 17-22% substancji zawartych w nawozach – pozostała ilość zostaje magazynowana w glebie. Wysokie stężenie soli mineralnych prowadzi do niszczenia kwasów humusowych i obumierania naturalnej mikroflory glebowej, co z kolei powoduje degradację wierzchniej, najbardziej żyznej warstwy podłoża. Zaburzony zostaje także odczyn gleby. Kwaśne środowisko sprzyja namnażaniu się szkodników z rodzaju drutowców oraz chwastów takich jak szczaw koński, skrzyp czy babka lancetowata. Nieracjonalna gospodarka nawozami syntetycznymi i brak dbałości o materię organiczną mogą prowadzić do uzyskania niższych plonów, pogorszenia ich jakości, a nawet do katastrofy ekologicznej. Nadmiar substancji zawartych w nawozach syntetycznych, w tym także azotu, jest niebezpieczny dla roślin i może powodować obfity wzrost masy zielonej, hamując jednocześnie kwitnienie, zawiązywanie i dojrzewanie owoców, a także powodując osłabienie odporności roślin na choroby. Wśród podstawowych konsekwencji, dotykających poszczególnych gatunków roślin, w wyniku występowania nadwyżki azotu w glebie zalicza się:

 • opóźnienie formowania się główki kapusty, zmniejszenie jej gęstości oraz pękanie liści,
 • powstawanie wolnych przestrzeni wewnątrz bulw ziemniaków i korzeni buraków,
 • opóźnienie dojrzewania cebuli, powstanie grubej szyi obniżającej jej jakość, jak również ograniczenie czasu przechowywania,
 • rozrost pędów bocznych na krzakach pomidorów, słabe kwitnienie i opóźnione dojrzewanie owoców, które w rezultacie stają się wodniste,
 • nagromadzenie azotanów w ogórkach, stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Warto pamiętać, że przy nawożeniu pozakorzeniowym roślin substancjami syntetycznymi, na ich częściach naziemnych pozostają resztki preparatów chemicznych, które mogą powodować kontaktowe podrażnienie skóry, prowadzące do powstawania oparzeń lub wrzodów. Szczególne niebezpieczeństwo nawozy sztuczne niosą dla zwierząt. Części zielone roślin po opryskach wykorzystywane są często w charakterze pasz i powodują zatrucia oraz problemy ze strony układu pokarmowego. Wiele gatunków zwierząt po kontakcie z opryskami zlizuje resztki specyfików pozostałych na sierści, co również może powodować podrażnienia narządów wewnętrznych.

Rozwiązaniem powyższych problemów jest zmniejszenie stosowania nawozów mineralnych i zastąpienie ich nawozami naturalnymi sporządzanymi na bazie humusu. Nawożenie gleby preparatami próchnicowymi powoduje neutralizację toksycznych substancji znajdujących się w podłożu. Zwiększa także przyswajalność przez rośliny substancji mineralnych o 65-80% oraz niszczy patogenną mikroflorę glebową, pozwalając zachować jej optymalny skład biochemiczny i mikrobiologiczny, znajdujący odzwierciedlenie w większej masie zielonej roślin i zwiększonej masie plonów. Kwasy humusowe podwyższają zdolności buforowe podłoża, dzięki czemu chronią przed nadmiernym zakwaszeniem. Dostarczają roślinom pierwiastki niezbędne do ich właściwego funkcjonowania, w tym także wodór, węgiel i tlen, których pozbawione są nawozy mineralne. Pomagają wiązać nieprzyswajalne związki azotu w formy łatwo dostępne dla roślin, poprzez stymulację rozwoju bakterii z rodzaju Azotobacter i Nitrosomonas, wyniszczanych przez stężone sole mineralne oraz pestycydy. Nawozy humusowe pozwalają również zatrzymać w glebie szereg makroelementów i mikroelementów, które są uwalniane wraz z zapotrzebowaniem roślin na substancje pokarmowe, niwelując jednocześnie zapotrzebowanie na nawozy mineralne. Kwasy huminowe, stwarzając odpowiednie środowisko dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów, przyczyniają się do permanentnej redukcji ujemnego bilansu próchnicy w glebie, sprzyjając zarazem jej regeneracji i umożliwiając odkładanie się substancji odżywczych.

Preparat próchnicowy THE TOTALHUMUS – uniwersalny i czysty ekologicznie

Tym co odróżnia nawóz humusowy w płynie THE TOTALHUMUS od nawozów naturalnych takich jak obornik czy kompost jest całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych. Powoduje to, że preparat jest całkowicie bezpieczny zarówno dla roślin, jak i dla ludzi i zwierząt.

Nawóz ekologiczny THE TOTALHUMUS nie zawiera pochodnych robaka czerwonego i robaka kanadyjskiego, należących do grupy dżdżownic, co w znaczny sposób wpływa na żyzność i kondycję gleby oraz na stan upraw. Wbrew dotychczasowej wiedzy, obecność w glebie dżdżownic może wpływać niekorzystnie na jej produktywność oraz na rozwój roślin, ponieważ:

 • wydzieliny wszystkożernych robaków mogą zawierać niebezpieczne dla ludzi i środowiska substancje – robak kalifornijski i robak czerwony to gatunki atypowe, niewystępujące w warunkach naturalnych w większości stref klimatycznych. Ich obecność może prowadzić do zanieczyszczenia podłoża i w konsekwencji do niekontrolowanej epidemii chorób układu pokarmowego ludzi oraz zwierząt o nieznanej etiologii i niezweryfikowanych metodach leczenia;
 • przetwarzanie nawozu przez robaki kalifornijskie i robaki czerwone prowadzi do nadmiernego zakwaszenia gleby;
 • martwa materia, powstająca z rozkładających się resztek robaka kalifornijskiego i czerwonego, zawiera bardzo niskie stężenie kwasów humusowych, co zwiększa ryzyko rozwoju w glebie mikroflory chorobotwórczej;
 • robak czerwony i robak kalifornijski to gatunki będące pośrednimi żywicielami pasożytów roślin, zwierząt i ludzi.

Należy zaznaczyć, że w procesie produkcji preparatu THE TOTALHUMUS nie stosuje się pomiotu drobiu, powodującego zwiększenie liczby patogenów, w tym także drobnoustrojów wywołujących ptasią grypę oraz salmonellozę. Nie dochodzi także do rozwoju mikroflory gnilnej, zawierającej bakterie o silnych właściwościach penetrujących, powodujących obumieranie roślin i stanowiące zagrożenie dla ludzi i zwierząt spożywających plony.

Obornik w płynie THE TOTALHUMUS jest ponadto wolny od lignohumatów, czyli substancji pochodzących z odpadów przemysłowych, powstających w procesie produkcji celulozy i alkoholu, które po uprzedniej obróbce z wykorzystaniem toksycznych kwasów i alkaliów używane są jako nawozy syntetyczne. Warto zwrócić również uwagę na sam proces obróbki termicznej lignohumatu dostępnego w formie proszku, który uzyskiwany jest w bardzo wysokiej temperaturze, powodującej rozpad kwasów humusowych i zmniejszającej skuteczność preparatu o 35-95%. Preparat, gromadząc się w podłożu, wykazuje negatywny wpływ na środowisko naturalne, uniemożliwiając koncentrację i działanie kwasów huminowych dostępnych z innych źródeł. Badania potwierdzają ponadto, że zmodyfikowany lignohumat ogranicza adaptację probiotyków, czyli mikroorganizmów aktywnie uczestniczących w procesie unieszkodliwiania drobnoustrojów gnilnych i patogennej mikroflory glebowej, co jeszcze bardziej obniża jego jakość i przydatność dla rolnictwa.

Nawozy zielone – racjonalna gospodarka martwą materią organiczną

Nawóz zielony to rozwiązanie, które od wielu lat intryguje rolników. Uważany jeszcze kilka lat temu za jeden z nawozów, które najkorzystniej wpływają na rośliny i na glebę, dziś stanowi przedmiot sporu chemików i gleboznawców. Stosowane dotychczas praktyki ograniczały się do zasiania kultur zielonych wiosną lub latem i do ich wycięcia w chwili rozpoczęcia kwitnienia oraz przykrycia glebą. Ich zadaniem w pierwotnych założeniach było użyźnienie podłoża i poprawa jego struktury. Tymczasem badania dowodzą, że stosowanie nawozów zielonych powinno odbywać się na zupełnie innej zasadzie. Podczas przekopywania gruntu, naruszona zostaje bowiem jego struktura. W glebie zaczynają przeważać procesy gnilne, wypierając mineralizację oraz humifikację materii roślinnej. Gnijące masy stają się z kolei zagrożeniem dla upraw, powodując uszkodzenie systemów korzeniowych i obumieranie roślin.

Należy zaznaczyć, że każda roślina ulegająca rozkładowi wpływa na wzrost żyzności gleby poprzez własny system korzeniowy, który przenika poszczególne poziomy podłoża, a po obumarciu części zielonych staje się pożywką dla pożytecznych bakterii i owadów bytujących w podłożu. Zwiększa tym samym urodzajność gruntu oraz pozostawia system drobnych kanalików sprzyjających odpowiedniej wentylacji gruntu, umożliwiających jego optymalne nawodnienie i tworzących przestrzeń życiową dla mikroorganizmów egzystujących w glebie. Po śmierci bakterii i organizmów żywiących się obumarłymi korzeniami roślin, do gleby przedostają się pochodzące z rozkładu ich resztek substancje białkowe, które przyczyniają się do sklejania jej cząsteczek i tworzenia się gruzełkowatej struktury podłoża. Pominięcie znaczenia systemów korzeniowych w tworzeniu nawozów zielonych wypacza niesione przez nie korzyści. Innymi słowy, naukowcy nie negują stosowania nawozów zielonych, ale postulują o to, aby były one stosowane w odpowiedni sposób, uwzględniający stosunki biologiczne panujące pomiędzy poszczególnymi organizmami zasiedlającymi glebę. W praktyce oznacza to siew nawozów zielonych jesienią po zakończeniu zbioru plonów. Do chwili kiedy pojawią się pierwsze przymrozki, rośliny osiągną wysokość 5-7 cm, a ich system korzeniowy stanie się odpowiednio rozwinięty, ponieważ w początkowej fazie wzrostu, przyrost masy korzeniowej jest najbardziej dynamiczny. Podczas mroźnych dni, zarówno części naziemne, jak i podziemne roślin ulegną obumarciu przyczyniając się do zwiększenia żyzności gleby. Podczas przedłużającej się jesieni i bezmroźnej zimy rośliny należy podciąć do wysokości 5-10 cm. Warto przy tym pamiętać, że nie należy przekopywać nawozu zielonego, a do siewu wybrać rośliny roczne z szybko rozrastającym się systemem korzeniowym sięgającym w głąb podłoża. Gatunkami, które będą sprzyjać rozwojowi mikroflory i jednocześnie przyczynią się do poprawy struktury gleby, są rośliny motylkowe i krzyżowe. W celu użyźnienia podłoża i stymulacji wzrostu systemu korzeniowego, przed posiewem wskazane jest nawożenie gleby roztworem preparatu próchnicowego THE TOTALHUMUS. Obornik w płynie powinien zostać zastosowany również na obumarłe, naziemne części roślin, co zapobiegnie powstawaniu procesów saprogenicznych. W kolejnym sezonie, przed siewem upraw konieczne jest umiejętne spulchnienie gleby, bez jej radykalnego przekopywania. Wysiewanie nasion ułatwi przechylenie obumarłej materii organicznej, która po umieszczeniu ich w podłożu, powinna powrócić do stanu pierwotnego. Pokrywające powierzchnię gleby nawozy zielone ochronią dodatkowo kiełkujące rośliny przed nadmiernym nasłonecznieniem i zapobiegną przesuszeniu podłoża. Cykliczne stosowanie nawozów humusowych natomiast nie tylko pozytywnie wpłynie na kondycję gleby oraz wzrost plonów, ale także zapobiegnie gniciu rozkładających się resztek roślinnych.

Obornik, kompost, sapropel – możliwości w cieniu zagrożeń

W ostatnich latach, gleboznawcy coraz częściej ostrzegają przed stosowaniem naturalnych nawozów organicznych w postaci obornika, kompostu, torfu czy nawozu mineralnego. Wskazując przy tym ryzyko zakwaszenia gleby oraz zanieczyszczenia jej przez drobnoustroje chorobotwórcze i toksyczne związki chemiczne, przyczyniające się do zahamowania rozwoju, a nawet obumarcia roślin oraz znacznego pogorszenia jakości plonów. Kompost, będący produktem fermentacji i rozkładu martwej materii organicznej, zawiera trudne do oszacowania ilości szkodliwych organizmów, nasiona chwastów, toksyczne dla roślin związki amoniaku, a także dużą liczbę pasożytów i ich form przetrwalnikowych. Badania dowiodły, że naturalna degradacja jaj pasożytów w środowisku trwa blisko 7 lat. Obornik oraz kompost może też przyczynić się do niekontrolowanego namnażania drobnoustrojów chorobotwórczych. Stosowanie nawozów kompostowych zarówno do upraw warzyw i owoców, jak również do hodowli roślin ozdobnych oraz do nawożenia trawników niesie więc niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt. Warto dodać, że zarówno obornik, jak i kompost ograniczają aerację podłoża. Utrudniając dostęp tlenu do korzeni, powodują rozwój procesów gnilnych uszkadzających rośliny i potęgują rozwój mikroflory pasożytniczej.

Stosowanie nawozów naturalnych, będących jednym z głównych źródeł biologicznego zanieczyszczenia gleby, często prowadzi do występowania fuzariozy, objawiającej się więdnięciem części zielonych rośliny, w warunkach odpowiedniej wilgotności podłoża. Na fuzariozę szczególnie narażone są uprawy ogórków, a wśród roślin ozdobnych – astry. W przypadku pozostałych gatunków choroba może znacząco osłabić rośliny, prowadząc do drastycznego spadku masy plonów. Przebieg fuzariozy w przypadku astrów objawia się ich nagłym więdnięciem w chwili kwitnienia, które prowadzi do całkowitego obumarcia kwiatów, pędów oraz liści. Ogórki natomiast po okresie dynamicznego wzrostu, zaczynają więdnąć szczególnie w późnych godzinach popołudniowych. Rolnicy często wiążą ten fakt z niedoborem wody, ponieważ rankiem powraca prawidłowy turgor w pędach oraz liściach. Sytuacja powtarza się jednak wieczorem i po upływie kilku dni pędy całkowicie zanikają. Po dokonaniu przekroju poprzecznego, można zauważyć, że naczynia rozprowadzające wodę i substancje mineralne w roślinach przyjęły barwę brązową lub czarną, co powodowane jest namnażaniem się w ich wnętrzu grzybów z rodzaju Fusarium. Należy pamiętać, że grzyb ten wyróżnia się wyjątkową odpornością, opierającą się działaniu chemicznych środków ochrony roślin i może przetrwać w glebie przez wiele lat. Znaczącym zagrożeniem, występującym w nawozach naturalnych, są ponadto zarodniki kiły kapusty, które mogą bytować w podłożu 5-6 lat i powodować niszczenie uprawy nie tylko kapusty, ale także rzepy, rzodkiewki oraz brukwi. Do gleby przedostają się także obecne w nawozach pałeczki bakterii Escherichia coli, które przez wiele miesięcy mogą stanowić główne źródło jej zanieczyszczenia.

Powszechnie wykorzystywanym naturalnym nawozem organicznym na wielu obszarach jest także sapropel, czyli muł osiadający na dnie zbiorników słodkowodnych. Szacuje się, że do odpowiedniego nawożenia gleby należy użyć 70 ton sapropelu na 1 hektar upraw. Bez względu na to, że jest to rozwiązanie bogate w związki organiczne, pochodzące z rozkładającej się martwej materii roślinnej i zwierzęcej, jego zastosowanie niesie również wiele ryzyka. W dobie zanieczyszczenia środowiska, nawożenie sapropelem wnosi na pola uprawne szereg toksycznych substancji w tym także pestycydy, szkodliwe dla roślin sole mineralne, metale ciężkie czy odpady przemysłu naftowego, przedostające się do jezior wraz z wodami gruntowymi. Sapropel jest znakomitym sorbentem, który oprócz substancji odżywczych magazynuje również zanieczyszczenia przyczyniające się do spadku jakości nawożonej nim gleby.

Przyszłością współczesnego rolnictwa ekologicznego są nawozy powstające z biohumusu – czyste, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla środowiska. Zawarte w preparatach próchnicowych kwasy huminowe posiadają zdolność przekształcania substancji odżywczych, występujących w przyrodzie w formie niedostępnej dla roślin w związki rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu mogą zostać zasymilowane przez rośliny i znacząco wpłynąć na ich wzrost i prawidłową przemianę materii. Co ważne, nawozy humusowe eliminują konieczność stosowania syntetycznych nawozów chemicznych i mineralnych, obornika, kompostu oraz sapropelu.

Zasady stosowania preparatu THE TOTALHUMUS

W pierwszej połowie wegetacji rośliny pobierają składniki odżywcze głównie przez system korzeniowy. W drugiej połowie życia aż 85-90% związków pokarmowych wnika przez liście. W przypadku roślin wieloletnich, po okresie zimowym obumarciu ulega około 20% korzeni, co niesie konieczność stymulacji ich wzrostu wiosną po ustaniu przymrozków. Stosowanie nawozu humusowego przyspiesza ponadto rozkład martwego systemu korzeniowego, dzięki czemu gleba zostaje dodatkowo wzbogacona w substancje odżywcze. Zaleca się więc w tym okresie stosowanie obornika w płynie THE TOTALHUMUS w ilości 400 ml na 1 hektar. Należy podkreślić, że preparat THE TOTALHUMUS może być aplikowany również przed całkowitym stopnieniem śniegu.

Wiosną, kiedy znacząco wzrasta temperatura powietrza powodując nagrzewanie się gleby, nasiona zaczynają okres wegetacji, dlatego ważne jest wzmacnianie ich komórek poprzez zastosowanie odpowiednich nawozów ekologicznych. THE TOTALHUMUS stymuluje rozrost liści, gwarantując ich doskonały wygląd. Sprzyja ponadto naturalnej degradacji czynników chorobotwórczych, które nagromadziły się w glebie zimą, dzięki czemu stwarza doskonałe środowisko dla rozwoju korzystnej mikroflory glebowej. Przyspieszając rozkład martwej materii organicznej zapobiega procesom gnilnym korzeni umożliwiając ich prawidłowy wzrost. W okresie wiosenno-letnim zaleca się 2-3-krotne stosowanie preparatu w ilości 200-400 ml na 1 hektar.

Jesienią konieczne jest z kolei przygotowanie roślin do zimy poprzez wzrost ich korzeni i podwyższenie poziomu lepkości soku komórkowego. Wzrost cząsteczek skrobi w komórkach roślin, stymulowany przez kwasy humusowe, zwiększa ich odporność na wahania temperatury oraz na mróz. Użycie nawozów próchnicowych sprzyja także rozkładowi resztek pożniwnych oraz zalegającej w glebie materii organicznej. Rekomendowana doza preparatu THE TOTALHUMUS w okresie jesiennym to 400-800 ml specyfiku na 1 hektar.

Stosowanie preparatu THE TOTALHUMUS w warunkach wilgotnego i zimnego lata oraz w okresach suszy

Gwałtowny spadek temperatury oraz nadmiar wilgoci powoduje, że struktura gleby staje się bagnista, uniemożliwiając korzeniom roślin właściwą wymianę gazową i sprzyjając namnażaniu się mikroorganizmów beztlenowych, wykazujących szkodliwy wpływ na rozwój upraw. Powoduje również zakłócenia wzrostu systemu korzeniowego, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do obumarcia rośliny w wyniku zablokowania dostępu do składników odżywczych. Konsekwencją niskiej temperatury powiązanej ze zbyt dużą ilością wody w podłożu może być również opóźnienie dojrzewania owoców. Rozwiązaniem, które pomaga zapobiec zniszczeniu upraw są naturalne nawozy humusowe. Korzeniowe i dolistne nawożenie roślin obornikiem w płynie THE TOTALHUMUS sprzyja degradacji szkodników oraz drobnoustrojów chorobotwórczych i stymuluje rozwój korzystnej mikroflory glebowej. Należy pamiętać, że preparat powinien być aplikowany po deszczu. Otwarte pory na liściach roślin ułatwią wchłanianie nawozu, powodując lepsze odżywienie roślin bez obciążania systemu korzeniowego i w efekcie – większą masę plonu.

Obniżona wilgotność powietrza z kolei ogranicza możliwość pobierania przez roślinę składników pokarmowych za pośrednictwem liści, co sprawia, że ich struktura ulega uszkodzeniu. Liście stają się coraz cieńsze i zaczynają żółknąć. Spowolniony zostaje także proces dojrzewania owoców, które stają się ubogie w substancje odżywcze. Pogorszeniu ulegają również ich właściwości smakowe i zapachowe. Preparat THE TOTALHUMUS, zawierający kwasy huminowe, zwiększa przenikalność substancji odżywczych przez liście, odżywiając roślinę i gwarantując jej zrównoważony wzrost oraz przyspieszając dojrzewanie plonów.

Preparat THE TOTALHUMUS jako neutralizator toksyn zawartych w chemicznych środkach ochrony roślin

Używane na szeroką skalę środki ochrony roślin, w tym także herbicydy, pestycydy i insektycydy doprowadziły do naruszenia procesu naturalnej wegetacji roślin i powstawania mutacji w ich komórkach. Szczególnie niebezpieczne dla roślin stały się substancje chemiczne o długim okresie rozpadu, przenikające do upraw, powodując ich słaby wzrost i znaczne pogorszenie jakości. Toksyny, dostające się do płynu komórkowego roślin, przechodzą do jądra komórek w wyniku czego doprowadzają do modyfikacji kodu genetycznego, której konsekwencje są bardzo trudne do przewidzenia. Doskonałym środkiem pozwalającym ograniczyć penetrację tkanek roślinnych przez stosowane chemikalia jest wykorzystanie działania kwasów humusowych zawartych w preparacie THE TOTALHUMUS. Po zastosowaniu środków ochrony roślin, po upływie jednego dnia należy przeprowadzić oprysk obornikiem w płynie. Warto pamiętać, że idealną porą dla dolistnego dożywiania roślin są godziny poranne, kiedy kondensują się krople rosy, a liście otwierają zarówno pory znajdujące się na ich wierzchniej, jak i spodniej części, co sprawia, że neutralizacja substancji chemicznych przebiega szybciej i jest bardziej skuteczna. Zastosowanie nawozu THE TOTALHUMUS pozwala zmniejszyć wpływ substancji toksycznych, objawiający się zahamowaniem wzrostu roślin oraz spadkiem masy plonu, a także powodujący odkładanie się niebezpiecznych związków chemicznych w uprawach.

Zasady stosowania preparatu THE TOTALHUMUS w zależności od:

Właściwości podłoża

 • Na otwartym gruncie preparat THE TOTALHUMUS należy stosować w postaci roztworu sporządzonego z 200 – 400 ml nawozu i 200 – 300 litrów wody. Ilość ta jest wskazana do oprysku 1 hektara upraw. Dożywianie roślin, w zależności od ich gatunku, należy przeprowadzić 2-5 razy w ciągu sezonu.
 • Na zamkniętym terenie preparat THE TOTALHUMUS należy stosować w postaci roztworu sporządzonego z 200 ml nawozu i 1000 litrów wody. Oprysk należy powtarzać do 10-15 dni. Ilość roztworu odpowiada zapotrzebowaniom 1 hektara upraw.
 • W sadzie preparat THE TOTALHUMUS należy stosować w postaci roztworu przygotowanego z 1 litra nawozu i 1000 litrów wody. Ilość ta wskazana jest do oprysku 1 hektara upraw.
 • W systemach hydroponicznych i aeroponicznych należy stosować roztwór preparatu THE TOTALHUMUS sporządzony z 2 ml nawozu rozpuszczonego w 10 litrach płynnej pożywki.

Warunków atmosferycznych i działania abiotycznych czynników środowiska

 • Po zimie, podczas wiosennej uprawy gleby należy stosować 400 – 800 ml nawozu na 1 hektar. Ilość preparatu warunkowana jest jakością podłoża.
 • Jesienią, podczas orki resztek pożniwnych należy stosować 400 – 800 ml preparatu próchnicowego na 1 hektar.
 • Po powodzi, pożarach i innych klęskach żywiołowych należy stosować 400 – 1000 ml preparatu na 1 hektar. Nawożenie należy powtórzyć 2-3 razy w miesiącu. Szacowany czas przywrócenia żyzności gleby to 6-12 miesięcy.

Podsumowanie

Praktyka stosowania substancji humusowych w wielu krajach Europy jednoznacznie udowodniła ich pozytywny wpływ na rośliny. Nawozy humusowe przyczyniły się do redukcji czasu dojrzewania owoców, wzrostu masy plonów poszczególnych upraw, poprawę ich wartości odżywczych, smaku oraz zapachu, poprawę jakości nasion, a także wydłużenie okresu przechowywania plonów zapewniając jednocześnie ich doskonały wygląd po kilku miesiącach od zbioru. Badania naukowe dowiodły, że obornik w płynie THE TOTALHUMUS może być stosowany na każdym typie gleb bez względu na warunki klimatyczne panujące w danym regionie. Powoduje przy tym poprawę jakości podłoża, przywracając mu naturalną stabilność biochemiczną i mikrobiologiczną, wpływając pozytywnie na jego strukturę oraz żyzność skutkującą zwiększeniem się plonów. Preparat próchnicowy THE TOTALHUMUS to także naturalny organiczny stymulator wzrostu roślin, którego jakość została potwierdzona licznymi certyfikatami uzyskanymi w laboratoriach i zakładach badawczych. Specyfik zyskał zgodę na rejestrację, wdrażanie i stosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Produkty uzyskane z hodowli z użyciem preparatu mogą być spożywane przez dzieci, a także mogą zostać wykorzystywane do żywienia osób przebywających w placówkach medycznych i ośrodkach zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat preparatu można uzyskać na stronie internetowej www.totalhumus.pl lub kontaktując się bezpośrednio z producentem za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@totalhumus.pl.