Uprawy warzyw, wyróżniających się odpowiednią zawartością witamin i mikroelementów sprzyjających człowiekowi i zwierzętom oraz pozbawionych toksycznych substancji chemicznych, stanowią jedno z największych wyzwań współczesnego rolnictwa. Dostępność nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin na wiele lat wyeliminowała problemy związane z ubogą zawartością w glebie odpowiednich pierwiastków, stanowiących swoiste stymulatory wzrostu roślin, a także pozwoliła zapobiegać ich chorobom. Z upływem czasu rolnicy zaczęli jednak zauważać, że działanie to, wbrew pierwotnym założeniom, nie jest perspektywiczne, a dotychczasowe metody, ułatwiające uprawy warzyw prowadzą do wyjałowienia gleby i katastrofy ekologicznej. Z tego względu, coraz większą popularnością cieszą się naturalne nawozy do warzyw, w tym także humus w płynie, którego pozytywny wpływ na rośliny został potwierdzony badaniami prowadzonymi w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Preparat THE TOTALHUMUS zawierający kwas humusowy, huminy oraz kwasy fulwowe to doskonały polepszacz gleby, dbający o odpowiedni rozwój bytującej w niej mikroflory, która wykazuje samoczynną zdolność walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, pasożytami oraz pierwiastkami i związkami chemicznymi hamującymi wzrost roślin i powodującymi szkodliwe działanie dla środowiska naturalnego. Przyspieszając tworzenie próchnicy w glebie nawóz humusowy, znacząco wpływa na jej żyzność, zwiększając objętość plonów do 40% i zmniejszając zawartość toksycznych azotanów o ponad 30%.