Nawożenie kwasami organicznymi niesie także szereg korzyści dla gleby, w której bytują rośliny. Obornik w płynie wykazuje doskonały wpływ na uprawy sadownicze poprzez wytworzenie odpowiedniej struktury i utrwalenie gleby. Sklejając cząstki podłoża w agregaty zwiększa jego napowietrzenie, co sprzyja prawidłowemu rozwojowi systemu korzeniowego i jednocześnie zapobiega namnażaniu się organizmów beztlenowych, pasożytujących na roślinie. Sprawdza się zarówno na glebach piaszczystych, zwiększając ich użyźnienie oraz spoistość, jak również na podłożach ciężkich i zbitych zapewniając ich odpowiednią aerację. Biohumus reguluje odczyn gleby zapobiegając jej nadmiernemu zakwaszeniu lub alkalizacji, prowadzącej do degradacji mikroflory podłoża. Wiążąc substancje szkodliwe w związki niedostępne dla drzew owocowych sprawia, że uprawy sadownicze nie naruszają ściśle określonych norm dotyczących jakości plonów. Jednocześnie wytwarza azot w formie przyswajalnej przez rośliny. Kwas humusowy zawarty w preparacie THE TOTALHUMUS posiada zdolność redukcji zasolenia podłoża, chroniąc szczególnie młode drzewa owocowe przed uszkodzeniami i zaburzeniami wzrostu. Zwiększając ilość koloidów zdolnych do wiązania cząsteczek wody, gwarantuje odpowiednie nawodnienie gleby nawet podczas długotrwałej suszy zapobiegając zarazem erozji i powierzchniowemu odpływaniu wody i substancji odżywczych z podłoża. Biohumus, jako naturalny organiczny stymulator wzrostu, przyspiesza rozrost korzeni pionowych, zwiększając dostępność rośliny do wody znajdującej się w głębokich partiach podłoża.