Prowadzone współcześnie uprawy polowe wymagają zastosowania specjalistycznych nawozów, działających nie tylko jako stymulatory wzrostu roślin i polepszacze glebowe, ale także jako rozwiązania chroniące uprawy przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów pasożytniczych oraz toksycznych substancji chemicznych. Nawozy mineralne, stosowane jeszcze kilka lat temu niemal w każdym rodzaju upraw, nie przynoszą długotrwałych efektów. Powodując wyjałowienie gleby, stanowią główną przyczynę powstawania erozji i sprzyjają tworzeniu się zbitej struktury, ograniczającej rozwój systemów korzeniowych roślin. Dowiedziono ponadto, że zbyt wysokie stężenie substancji mineralnych prowadzi do poparzenia korzeni i w konsekwencji obumierania roślin lub znaczącego zmniejszenia masy plonu. Chemicy i gleboznawcy zgodnie twierdzą, że niezbędnym elementem warunkującym prawidłowy wzrost i rozwój upraw jest próchnica. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce ilość terenów obfitujących w humus jest niewielka. W wielu regionach kraju gleby zawierające poniżej 2% próchnicy stanowią ponad 70% wszystkich użytków rolnych, co znacząco ogranicza uprawy polowe prowadzone na tych terenach. Rosnąca świadomość wśród rolników sprawia, że nawozy humusowe cieszą się coraz większą popularnością. Zawierające kwasy humusowe o wyjątkowych właściwościach, nie tylko dostarczają roślinom niezbędne substancje odżywcze, ale także sprawiają, że struktura gleby staje się gruzełkowata, sprzyjająca odpowiedniej aeracji podłoża. Jednym z rozwiązań, zawierających stężone kwasy huminowe, huminy oraz kwasy fulwowe, jest THE TOTALHUMUS. To innowacyjny preparat próchnicowy, który w prosty i wygodny sposób pozwala wytworzyć w podłożu optymalną ilość substancji organicznych, sprawiając tym samym, że uprawy polowe dostarczą większą masę plonu. Wspomaga ponadto rozwój pożytecznych mikroorganizmów w tym także bakterii z rodzaju Azotobacter i Nitrosomonas, zapewniając utrzymanie prawidłowej mikroflory w podłożu.