Wyjątkowych trudności nastręcza rekultywacja gleby skażonej toksycznymi związkami chemicznymi. Rozwój przemysłu i postępujące wraz z nim zanieczyszczenie środowiska sprawiło, że problem ten zaczął dotykać coraz więcej terenów użytkowych. W konsekwencji prowadzone na nich uprawy odznaczały się słabym przyrostem masy, a zgromadzone w nich toksyny eliminowały plony jako przydatne do spożycia. Kwas humusowy, aplikowany bezpośrednio na glebę, pozwala zredukować pobieranie przez rośliny metali ciężkich takich jak rtęć, kadm, nikiel czy ołów, dezaktywując je poprzez łączenie w nieprzyswajalne związki chemiczne. Należy zaznaczyć, że po zastosowaniu nawozu THE TOTALHUMUS znacznie łatwiej i szybciej zachodzi rekultywacja gleby zanieczyszczonej produktami naftowymi, radioaktywnymi oraz chemikaliami. Przywracając naturalne właściwości ekosystemu, warunkuje rozwój organizmów, które potrafią rozkładać i neutralizować toksyny występujące w podłożu. Biohumus ogranicza jednocześnie wymywanie azotu i potasu, czyli substancji niezbędnych do wzrostu roślin o ponad 50%. Obornik w płynie THE TOTALHUMUS zwiększa także przyswajanie fosforu przez rośliny o blisko 70%. Problemem, z jakim spotykają się coraz częściej rolnicy, jest rekultywacja gleby po skażeniu herbicydami, pestycydami i innymi środkami ochrony roślin. Badania nad preparatem prowadzone przez Pracownię Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych Instytutu Ogrodnictwa w Puławach dowiodły, że nawóz humusowy w płynie powoduje szybki wzrost systemu korzeniowego roślin, przez co skraca czas, w którym substancje toksyczne wpływają niekorzystnie na rośliny, a dzięki wysokiemu stężeniu kwasów humusowych skutecznie ogranicza ich agresje chemiczną.