Rekultywacja gleby to jedno z podstawowych zadań współczesnego rolnictwa. Podłoża wyjałowione, ubogie w próchnicę, przekładają się na zmniejszenie masy plonu, a także pogorszenie właściwości odżywczych i smakowych owoców oraz warzyw. W Polsce 25% wszystkich terenów uprawnych stanowią podłoża bielicowe, ubogie w próchnicę. Badania naukowe dowodzą, że na wielu terenach kraju ilość gleb słabopróchnicowych sięga 70%. Nie bez znaczenia w kwestii wyjałowienia podłoża pozostaje jego nieprawidłowe użytkowanie. Prowadzone przez długi czas uprawy tego samego gatunku roślin oraz brak płodozmianu to podstawowe czynniki prowadzące do wyniszczania gleby. Ważna rola przypada także nawozom. Stosowane na szeroką skalę nawozy mineralne doprowadziły do zaburzenia mikroflory glebowej, w wyniku czego naruszony został jej odczyn i właściwości sorpcyjne, a wymieranie bytujących w niej pożytecznych gatunków ograniczyło możliwości naturalnego tworzenia się próchnicy. Widząc skalę problemu, rolnicy zaczęli sięgać po naturalne nawozy, wśród których największą popularnością cieszy się humus w płynie. Preparat THE TOTALHUMUS to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu rekultywacja gleby przebiegać będzie w prosty sposób, nie naruszający ekosystemu podłoża. Produkowany z węgla brunatnego, zawierającego ponad 90% martwej materii organicznej, jest bogaty w kwasy huminowe, huminy oraz kwasy fulwowe, które pozwalają przywrócić odpowiednią mikroflorę, ograniczając tym samym rozwój patogenów i eliminując toksyczne substancje.