Rekultywacja gleby prowadzi do wzbogacenia ich w substancje próchnicowe, co z kolei gwarantuje powstanie odpowiedniej, gruzełkowatej struktury podłoża, warunkującej jego optymalną aerację. Polepszacze glebowe w postaci stężonych kwasów humusowych doskonale sprawdzają się zarówno na wyjałowionych glebach piaszczystych o luźnej strukturze ograniczającej roślinom dostęp wody i związków mineralnych, jak i na podłożach zwartych, w których podstawowym problemem jest nieprawidłowa wymiana gazowa i namnażanie się drobnoustrojów beztlenowych. Warto podkreślić, że badania naukowe prowadzone w ostatnich latach dowiodły, iż nawożenie kwasami humusowymi znacząco przyspiesza tworzenie się warstwy próchnicowej w porównaniu z zastosowaniem naturalnych nawozów takich jak obornik czy kompost, ulegających w dużym stopniu procesom mineralizacji, ograniczającym rozkład materii organicznej. Preparat próchnicowy THE TOTALHUMUS świetnie sprawdza się także podczas przywracania żyzności gleb po klęskach ekologicznych takich jak pożary czy powodzie. W pierwszym przypadku znakomicie odbudowuje naturalną florę podłoża i dostarcza uprawom brakujących składników mineralnych, witamin oraz aminokwasów. Na terenach podtopionych natomiast, nawóz humusowy przywraca właściwości sorpcyjne podłoża – szacuje się, że związki próchnicowe potrafią zatrzymać objętość wody, pięciokrotnie przewyższającą ich masę. Nawożenie organiczne stosowane podczas osuszania terenu zapobiega ponadto tworzeniu się na powierzchni gleby spoistej warstwy prowadzącej do erozji terenu. Obornik w płynie THE TOTALHUMUS przywraca również zdolności buforowe podłoża, zapobiegając jego zakwaszeniu i niekontrolowanemu rozrostowi chwastów oraz namnażaniu się pasożytów, w tym także owadów z rodziny drutowców, które są szczególnie niebezpieczne dla upraw.