Odpowiednie nawożenie gleby jest gwarancją obfitych plonów. Jeszcze do niedawna powszechne było stosowanie nawozów mineralnych, które co prawda zwiększały zawartość mikroelementów w podłożu, ale jednocześnie drastycznie zaburzały mikroflorę glebową. W konsekwencji namnażały się w niej mikroorganizmy, powodujące uszkodzenie roślin na każdym etapie ich rozwoju. Wielu rolników, aby zapobiec stratom plonów, używało nawozów naturalnych w postaci obornika. Badania naukowe dowiodły jednak, że w wyniku fermentacji odpady organiczne powodują silne zakwaszenie gleby, tworząc tym samym sprzyjające środowisko dla rozwoju chwastów, między innymi szczawiu końskiego, skrzypu czy babki lancetowatej. Obornik, uważany do niedawna za najbezpieczniejszy i najbardziej skuteczny nawóz ekologiczny dla uprawy warzyw, powoduje także znaczne zanieczyszczenie gleby jajami pasożytów oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi, zmniejszając jednocześnie właściwości odżywcze, smakowe i zapachowe plonów. Innowacyjnym rozwiązaniem, pozwalającym na zachowanie naturalnej biocenozy gleb, jest nawóz humusowy. Otrzymywany z węgla brunatnego jest bogaty w kwasy humusowe o pięciokrotnie większej aktywności niż te same kwasy pochodzące z innych źródeł, w tym także z obornika i kompostu. Zawierający wyłącznie naturalne składniki, skutecznie zwalcza szkodliwe mikroorganizmy, bytujące w glebie i nie wykazuje działania antagonistycznego w stosunku do pożytecznej mikroflory w podłożu. Posiada także zdolność wiązania substancji, zagrażających zdrowiu organizmów żywych, w związki chemiczne nieprzyswajalne przez rośliny. Jednocześnie jest to doskonały polepszacz gleby, wzbogacający ją w dostępny dla roślin azot, węgiel i wodór niezbędny do ich prawidłowego wzrostu. Poprawiając aerację podłoża, umożliwia dopływ tlenu do korzeni i zapobiega procesom gnilnym. Obornik w płynie, dzięki zawartości kwasów fulwowych, gwarantuje odpowiednią, gruzełkowatą strukturę gleby nawet na terenach podmokłych czy na zalanym podłożu.