Każda rozsada wymaga także odpowiednio przygotowanej gleby. Wśród stosowanego dotychczas podłoża przeważały odkwaszone mieszanki torfowe, które dzięki odpowiedniemu napowietrzeniu, lekkiej strukturze i zdolnościom sorpcyjnym wody, zapewniały roślinom dobre warunki do wzrostu. Doświadczenie wielu rolników pokazało jednak, że już w fazie rozsady, czynnikiem warunkującym prawidłowy, równomierny rozwój roślin jest odpowiednie nawożenie gleby. Stosowane na szeroką skalę nawozy mineralne nie sprawdziły się w przypadku młodych roślin. Zwiększając stężenie soli mineralnych w podłożu, prowadziły do poparzenia korzeni i w konsekwencji rozsada ulegała całkowitej degradacji. Rolnicy sięgnęli więc po nawozy naturalne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje biohumus zawarty w preparacie THE TOTALHUMUS. To pozbawiony substancji toksycznych i patogennych obornik w płynie, który zawiera kwasy humusowe, fulwowe oraz huminy. Ostatnie z nich wyróżniają się wyjątkowymi właściwościami elektrodynamicznymi, dzięki czemu rozbijają duże agregaty cząsteczek, co w konsekwencji prowadzi do tego, że zbyt spoista gleba zyskuje strukturę gruzełkowatą, sprzyjającą rozwojowi systemów korzeniowych roślin. Badania naukowe dowodzą, że związki próchnicowe znakomicie magazynują wodę wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami odżywczymi. Szacuje się, że zdolności sorpcyjne cząsteczek próchnicy przekraczają pięciokrotnie ich wagę, przez co zapobiegają wysychaniu podłoża i tworzeniu się zbitej, pękającej struktury na jego powierzchni, co znacznie utrudniłoby kiełkowanie i wzrost roślin. Nie bez znaczenia pozostaje także odczyn podłoża. Gleby kwaśne sprzyjają niekontrolowanemu namnażaniu się chwastów, które hamują rozwój rozsady. Są ponadto doskonałym środowiskiem dla rozwoju szkodników z grupy drutowców, których inwazja może doprowadzić do całkowitej degradacji sadzonek. Nawóz płynny THE TOTALHUMUS wpływa na zdolności buforowe gleby sprawiając tym samym, że podłoże samoistnie przeciwdziała nadmiernemu zakwaszeniu, tworząc odczyn optymalny dla wzrostu roślin.