Badania wykazały, że stosowanie BACTERBASE wraz z produktami humusowym TOTALHUMUS® i TOTALSOIL®, które stanowią optymalne środowisko dla przeżywalności pożytecznych mikroorganizmów jest wysoce skuteczne i opłacalne.

Skuteczność działania tych produktów aplikowanych łącznie wynika z dużej zawartości substancji humusowych (kwasy humusowe i fulwowe), dzięki którym następuje poprawa aktywności mikrobiologicznej gleb a jony składników mineralnych w glebie są bardziej dostępne i łatwiej przyswajalne przez rośliny.
Węgiel brunatny (Leonardyt) i kwasy humusowe stanowią optymalne środowisko dla przeżywalności mikroorganizmów, wykorzystywane jako naturalne źródło ich pożywienia i naturalne środowisko występowania mikroorganizmów.

Produkty pochodzenia naturalnego wzbogacone mikrobiologicznie cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród rolników, a także producentów roślin warzywnych i sadowniczych. Często dostępne na rynku preparaty zawierają mikroorganizmy pochodzenia o nieznanej liczebności i składzie gatunkowym. Problemem są też często produkty importowane ponieważ zawarte w nich mikroorganizmy wyizolowane zostały z gleb, które są odmienne od naszych rodzimych i szczepy takie nie są w stanie zaaklimatyzować się w nowych warunkach przez co ich przeżywalność jest znikoma. Badania składu mikrobiologicznego wielu z nich wskazują na małą przeżywalność pożytecznych mikroorganizmów będących komponentami tych preparatów.