Rekultywacja gleby to jedno z podstawowych zadań współczesnego rolnictwa. Podłoża wyjałowione, ubogie w próchnicę, przekładają się na zmniejszenie masy plonu, a także pogorszenie właściwości odżywczych i smakowych plonów. Stosowane na szeroką skalę nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin doprowadziły do zaburzenia mikroflory glebowej, w wyniku czego naruszony został jej odczyn i właściwości sorpcyjne, a wymieranie bytujących w niej pożytecznych gatunków ograniczyło możliwości naturalnego tworzenia się próchnicy. Widząc skalę problemu, rolnicy zaczęli sięgać po naturalne preparaty, wśród których największą popularnością cieszy się humus w płynie. Preparat TOTALSOIL, to innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu rekultywacja gleby przebiegać będzie w prosty sposób, nie naruszający ekosystemu podłoża, a jego skład  pozwala przywrócić odpowiednią mikroflorę, ograniczając tym samym rozwój patogenów i eliminując toksyczne substancje.

Rekultywacja gleb po skażeniu substancjami chemicznymi

Wyjątkowych trudności nastręcza rekultywacja gleby skażonej toksycznymi związkami chemicznymi. Rozwój przemysłu i postępujące wraz z nim zanieczyszczenie środowiska sprawiło, że problem ten zaczął dotykać coraz więcej terenów użytkowych. W konsekwencji prowadzone na nich uprawy odznaczały się słabym przyrostem masy, a zgromadzone w nich toksyny eliminowały plony jako przydatne do spożycia. Kwas humusowy, aplikowany bezpośrednio na glebę, pozwala zredukować pobieranie przez rośliny metali ciężkich takich jak rtęć, kadm, nikiel czy ołów, dezaktywując je poprzez łączenie w nieprzyswajalne związki chemiczne. Należy zaznaczyć, że po zastosowaniu środka TOTALSOIL znacznie łatwiej i szybciej zachodzi rekultywacja gleby zanieczyszczonej produktami naftowymi, radioaktywnymi oraz chemikaliami.

I po Środkach Ochrony Roślin

Problemem, z jakim spotykają się coraz częściej rolnicy, jest rekultywacja gleby po skażeniu herbicydami, pestycydami i innymi środkami ochrony roślin. Przywracanie naturalnych właściwości ekosystemu, warunkuje rozwój organizmów, które potrafią rozkładać i neutralizować toksyny występujące w podłożu.

Degradacji gleb sprzyjają głównie:

  • brak systematycznego nawożenia organicznego
  • intensywna uprawa w tym samym miejscu przez wiele lat
  • stosowanie środków ochrony roślin
  • zbyt obfite nawożenie mineralne