• użyźnia glebę
 • odbudowuje próchnicę
 • ułatwienia roślinom pobierania składników pokarmowych
 • uaktywnia mikroorganizmy
 • humifikuje resztki pożniwne
 • oczyszcza i rekultywuje glebę
 • gleby z wysoką zawartością kwasów humusowych aplikowanych w preparacie TOTALSOIL są gwarancją słabego wypłukiwania azotu i optymalnego działania odżywczego.
 • wpływa przede wszystkim na poprawę struktury gleby i jej utrwalenie. Na tworzenie się struktury gruzełkowatej, poprawiając stosunki powietrzne. Jest to korzystne zarówno dla gleb piaszczystych (zwiększenie zwięzłości), jak i ciężkich (rozluźnienie i napowietrzanie). Dzieje się to głównie za sprawą kwasów fulwowych, które mają właściwości elektrodynamicze i „rozdrabniają” nadmiernie zagęszczone koloidy glebowe.
 • stymuluje wzrost i namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów glebowych wpływając między innymi na polepszenie wymiany gazowej w glebie. Ponadto makro- i mikroorganizmy glebowe czerpią z substancji organicznej niezbędną energię i mineralne składniki pokarmowe. Gleby zasobne w próchnicę odznaczają się zdecydowanie wyższą aktywnością biologiczną. Dzięki niej szybsza jest mineralizacja opadłych liści, skoszonej trawy czy każdej innej materii organicznej stanowiącej resztki pożniwne.
 • tworzy kompleksy z minerałami ilastymi, budując kompleksy organiczno-mineralne poprawiające sorpcję gleby. Zawarte w nawozach składniki mineralne są zatrzymywane w strefie korzeniowej i zmniejsza się ich wypłukiwanie w głąb gleby.
 • zapobiega uwstecznianiu składników oraz umożliwia ich przechodzenie w formy przyswajalne, przez co zwiększa się znacznie dostępność dla roślin wielu mikro- i makroskładników. Działając chelatująco na jony metali ogranicza też ich wzajemne antagonizmy i również w ten sposób ułatwia ich pobieranie przez system korzeniowy (jednocześnie ogranicza też mobilność niekorzystnych metali ciężkich – kadmu, ołowiu, zmniejszając ich pobieranie przez rośliny).
 • zawiera wiele tzw. substancji wzrostowych, np. witamin, auksyn, niektórych innych kwasów organicznych czy substancji o charakterze antybiotyków, które intensyfikują ważne procesy fizjologiczne roślin (gospodarkę wodną, oddychanie i fotosyntezę, m.in. przez uaktywnienie enzymów roślinnych) oraz działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych. Korzenie roślin w glebie z dużą zawartością próchnicy mają optymalne warunki do wzrostu oddychania, pobierania wody i łatwy dostęp do składników pokarmowych. Ponadto substancje próchniczne mogą przeciwdziałać występowaniu niektórych chorób (fitosanitarne działanie jest spowodowane silnym mnożeniem się mikroorganizmów saprofitycznych, które są antagonistami fitopatogenów).