„CERTYFIKAT EKOLOGICZNY”
TOTALSOIL jako preparat próchnicowy ma kolosalny wpływ na poprawę struktury gleby, jej buforowanie oraz właściwości wymiany jonowej. Mikroorganizmy w glebie stają się bardziej aktywne, ponieważ środowisko kwasów humusowych sprzyja ich rozwojowi i przetrwaniu w trudnych warunkach powodowanych aplikacją do gleby szeregu preparatów chemicznych i nawozów mineralnych.

Aktywność kwasów humusowych z węgla brunatnego (Leonardytu), który jest głównym składnikiem TOTALSOIL jest kilkukrotnie wyższa od kwasów humusowych pochodzących z innych źródeł (obornik, kompost). Wynika to z faktu, że substancja organiczna w nim zawarta jest już całkowicie rozłożona.

TOTALSOIL i zawarte w nim kwasy humusowe podnoszą żyzność gleby oraz mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin.