Kwasy fulwowe są frakcją próchnicy, wyróżniającą się kolorem żółtym lub żółtobrązowym. Zbudowane są z pierścieni aromatycznych, zawierających grupy funkcyjne – fenolowe i karboksylowe. Podobnie jak kwasy humusowe posiadają łańcuchy boczne. Co ważne, zawarty w ich cząsteczkach tlen w większości przypadków powiązany jest z grupami funkcyjnymi, co odróżnia je od kwasów huminowych, w których tlen zajmuje miejsce w rdzeniu aromatycznym. W procesie ekstrakcji substancji próchnicowych kwasy fulwowe wykazują zdolność do rozpuszczania w substancjach o dowolnym odczynie. Występujące w nawozach naturalnych, w tym także w preparacie THE TOTALHUMUS, znacząco wpływają na kondycję roślin i są uważane za doskonałe polepszacze gleby. Wykazując zdolności dysocjacyjne związków chemicznych sprawiają, że substancje odżywcze stają się lepiej przyswajalne przez rośliny, co przekłada się na masę, jakość oraz właściwości smakowe plonów. Dodatkowo wyróżniają się doskonałymi właściwościami sorpcyjnymi – zatrzymując cząsteczki wody wraz z rozpuszczonymi w nich jonami pierwiastków, gwarantując ich odpowiedni poziom w podłożu. Łącząc się z żelazem, fosforem i manganem przeciwdziałają bielicowaniu gleb i wymywaniu poza obręb zasięgu systemu korzeniowego.