Nawóz organiczny

Nawóz organiczny

Nawóz organiczny, powstający w wyniku rozkładu martwej materii organicznej, to szereg rozwiązań mających na celu poprawę żyzności gleby i zapobieganie jej wyjałowieniu. W rolnictwie, w charakterze nawozu organicznego, stosuje się najczęściej obornik lub kompost....
Węgiel brunatny

Węgiel brunatny

Węgiel brunatny jest skałą osadową pochodzenia organicznego. Szacuje się, że jego złoża pochodzą z neogenu w erze kenozoicznej. Węgiel brunatny wytworzony został wskutek obumierania martwej materii organicznej – szczątków roślinnych i zwierzęcych w warunkach...
Próchnica

Próchnica

Próchnica to warstwa gleby odznaczająca się szczególnie dużą żyznością. Powstaje w wyniku rozkładu martwej materii organicznej w postaci szczątków roślin oraz zwierząt, dzięki czemu obfituje w substancje odżywcze dla roślin. Ze względu na jej niewielkie ilości w...

Stymulator wzrostu

Stymulator wzrostu to substancja biologicznie czynna, warunkująca wzrost roślin. Na rynku dostępne są zarówno chemiczne stymulatory wzrostu, jak i preparaty pochodzenia naturalnego. Przewaga ostatnich polega na tym, że są one wyjątkowo przyjazne dla roślin i nie...

Struktura gruzełkowata

Struktura gruzełkowata – zbite cząsteczki glebowe, tworzące agregaty o mniejszej lub większej objętości, między którymi tworzą się swoiste kanaliki, umożliwiające dopływ tlenu oraz wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami odżywczymi do systemów korzeniowych...

Wymiana kationowa

Wymiana kationowa – proces chemiczny polegający na przejściu określonej ilości kationów, znajdujących się w roztworze wodnym, do gleby. Jest to związane z jednoczesnym przeniknięciem do roztworu wodnego równoważnej ilości innych kationów pochodzących z gleby. Zespół...