Kwasy humusowe to złożone związki chemiczne, powstające w wyniku rozkładu martwej materii organicznej i wchodzące w skład próchnicy glebowej. Ich cząsteczki zbudowane są z aromatycznych pierścieni węglowych, zawierających grupy funkcyjne – grupy karboksylowe, hydroksylowe, metoksylowe i alkilowe. Prowadzone na przestrzeni ostatnich lat badania wskazują, że molekuły kwasów humusowych posiadają również grupę peryferyjną w postaci łańcuchów polipeptydowych oraz polisacharydowych. Stężone kwasy humusowe, których doskonałym źródłem jest próchnicowy preparat THE TOTALHUMUS, znajdują szerokie zastosowanie w rolnictwie ekologicznym. Stosowane jako naturalny nawóz, wspomagają przemianę materii roślin. To swoiste stymulatory wzrostu, przyspieszające rozwój części zielonych i w efekcie kwitnienie oraz owocowanie roślin. Kwas humusowy zawarty w nawozie to także znakomity polepszacz gleby. Umożliwia tworzenie się próchnicy, będącej najbardziej żyzną i bogatą w substancje odżywcze warstwą gleby. Cząstki próchnicowe wyróżniają się także bardzo dobrymi właściwościami sorpcyjnymi. Zatrzymują wodę, zapobiegając w ten sposób wysychaniu bryły korzeniowej roślin oraz powstawaniu erozji podłoża. Na uwagę zasługują ponadto ich właściwości buforowe. THE TOTALHUMUS to innowacyjny obornik w płynie, który umożliwia naturalną regulację odczynu gleby, zapobiegając w ten sposób jej zakwaszeniu lub nadmiernej alkalizacji, czyli procesom mającym niekorzystny wpływ na rozwój i jakość upraw.