Nawóz organiczny, powstający w wyniku rozkładu martwej materii organicznej, to szereg rozwiązań mających na celu poprawę żyzności gleby i zapobieganie jej wyjałowieniu. W rolnictwie, w charakterze nawozu organicznego, stosuje się najczęściej obornik lub kompost. Prowadzone w ostatnim czasie badania wykazały jednak, że podczas ich rozkładu zdecydowanie większy udział przypada procesom mineralizacji, a nie jak sądzono dotychczas – humifikacji. Wzrost stężenia soli mineralnych w podłożu może wykazywać szkodliwy wpływ na rośliny, prowadząc do poparzenia ich korzeni, zmniejszenia masy plonu i zahamowania kwitnienia oraz owocowania. Nawozy obornikowe i kompostowe są ponadto zanieczyszczone szeregiem patogenów oraz pasożytów, które mogą namnażać się w niekontrolowany sposób prowadząc do degradacji upraw, a także zagrażać przyszłym konsumentom. Rozwiązaniem otwierającym perspektywy przed rolnictwem ekologicznym jest nawóz organiczny THE TOTALHUMUS. Wyprodukowany z węgla brunatnego bogatego w kwasy humusowe, znacząco przyspiesza tworzenie się próchnicy w glebie. Jest jednocześnie bardzo bezpieczny dla roślin oraz dla środowiska. Pozbawiony toksyn, drobnoustrojów oraz pasożytów, gwarantuje optymalne odżywienie roślin i jednocześnie sprawdza się jako polepszacz gleby, dbający o jej prawidłową strukturę i rozwój pożytecznej mikroflory. Warto zaznaczyć, że jest to nawóz rozpuszczalny w wodzie, co ułatwia jego aplikację i przyswajalność przez rośliny.