Próchnica to warstwa gleby odznaczająca się szczególnie dużą żyznością. Powstaje w wyniku rozkładu martwej materii organicznej w postaci szczątków roślin oraz zwierząt, dzięki czemu obfituje w substancje odżywcze dla roślin. Ze względu na jej niewielkie ilości w glebach na terenie Polski, konieczne jest nawożenie podłoża odpowiednimi środkami. Gleboznawcy udowodnili, że stosowane na szeroką skalę nawozy mineralne hamują powstawanie próchnicy, wywierając jednocześnie szkodliwe działanie na rośliny i ekosystem gleby. W ostatnich latach rolnicy coraz częściej zaczęli sięgać po nawozy naturalne – obornik oraz kompost. Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że podczas ich rozkładu przeważają procesy mineralizacji, ograniczając jednocześnie tworzenie się humusu. Obornik w płynie THE TOTALHUMUS to innowacyjne rozwiązanie, zawierające kwasy humusowe, kwasy fulwowe i huminy, które przyspieszają tworzenie się próchnicy. Należy dodać, że nawóz humusowy w płynie wolny jest od wszelkiego rodzaju patogenów, szkodników oraz ich form przetrwalnikowych, dzięki czemu chroni rośliny przed ich inwazją. Pozyskiwany jest z węgla brunatnego, składającego się niemal w całości z rozłożonej, martwej materii organicznej. Dowiedziono, że zawarte w nim kwasy humusowe wyróżniają się pięciokrotnie wyższą aktywnością niż kwasy humusowe pochodzące z innych źródeł.