Sole kwasów huminowych, czyli humiany, to kwasy huminowe połączone z jonami metali. Kwas huminowy jest jedną z frakcji próchnicy. Charakteryzuje się barwą od ciemnobrązowej do czarnej. W procesie ekstrakcji glebowej wykazuje zdolność do rozpuszczania w alkaliach. Kwasy huminowe to znakomite polepszacze gleby, gwarantujące jej odpowiednią strukturę, skład chemiczny, a także warunkujące rozwój pożytecznej mikroflory. Wykazujące łatwość do reagowania z jonami, tworząc sole – rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie. Proces ten ma ogromny wpływ na dostępność substancji odżywczych dla roślin. Stężone sole kwasów huminowych, występujące w preparacie próchnicowym THE TOTALHUMUS, zawierają pierwiastki niezbędne do wzrostu upraw i uwalniają je w miarę zapotrzebowania roślin na związki pokarmowe. Zapobiegają wymywaniu się w głąb profilu glebowego jonów żelaza, fosforu, potasu, magnezu, manganu oraz azotu. Pierwiastki występujące w solach kwasów huminowych są łatwo przyswajalne przez rośliny. Należy także podkreślić, że kwasy huminowe dezaktywują szkodliwe substancje tworząc sole nierozpuszczalne w wodzie i zupełnie nieprzyswajalne przez rośliny. Mogą zostać zatem wykorzystane do rekultywacji gleb skażonych metalami ciężkimi, związkami naftowymi czy pierwiastkami radioaktywnymi.