Struktura gruzełkowata – zbite cząsteczki glebowe, tworzące agregaty o mniejszej lub większej objętości, między którymi tworzą się swoiste kanaliki, umożliwiające dopływ tlenu oraz wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami odżywczymi do systemów korzeniowych roślin. Występowanie wolnych przestrzeni powoduje także zwiększoną penetrację korzeni i wnikanie ich w głębsze warstwy podłoża, co znacząco chroni roślinę przed suszą. Pełni również znaczącą rolę w procesie ukorzeniania roślin. Tworzeniu się gleby o tego typu strukturze sprzyjają substancje próchnicowe, które pełnią rolę lepiszcza scalającego cząstki mineralne. Za powstawanie agregatów odpowiadają również bakterie, rozwojowi których sprzyjają kwasy humusowe. Naturalny nawóz humusowy THE TOTALHUMUS wspomaga proces tworzenia się warstwy próchnicowej, dzięki czemu sprzyja tworzeniu się gruzełek o gąbczastej strukturze oraz porowatej powierzchni znakomicie wchłaniającej wodę i związki odżywcze. Zabezpiecza jednocześnie przed erozją gleby oraz zbyt dużą spoistością jej cząstek i namnażaniu się w jej wnętrzu szkodliwej dla roślin mikroflory, w tym także drobnoustrojów beztlenowych. Biohumus jest szczególnie niezbędny na terenach, na których prowadzone są wzmożone uprawy. Intensywna uprawa roli prowadzi bowiem do rozbijania agregatów, wymuszając jednocześnie tworzenie się nowych gruzełek.