Węgiel brunatny jest skałą osadową pochodzenia organicznego. Szacuje się, że jego złoża pochodzą z neogenu w erze kenozoicznej. Węgiel brunatny wytworzony został wskutek obumierania martwej materii organicznej – szczątków roślinnych i zwierzęcych w warunkach beztlenowych. Z tego względu wyróżnia się bardzo dużą ilością materii organicznej. Pozyskiwana z niego mieszanka próchnicowa THE TOTALHUMUS zawiera stężone kwasy humusowe, których aktywność przekracza nawet pięciokrotnie właściwości tych samych substancji, pochodzących z obornika czy kompostu. Stanowi dzięki temu znakomite źródło substancji odżywczych dla roślin, warunkując tym samym ich wzrost i wpływając na proces kwitnienia oraz owocowania. Zawarte w specyfiku kwasy huminowe, fulwowe oraz huminy stymulują powstawanie warstwy próchnicowej w glebie, wpływając jednocześnie na jej właściwości fizyczne i chemiczne. Sprzyjają powstawaniu struktury gruzełkowatej podłoża oraz rozwojowi pożytecznej mikroflory, w tym także bakterii Nitrosomonas i Azotobacter, wiążącym wolny azot z powietrza w związki dostępne dla roślin. Należy zaznaczyć, że węgiel brunatny posiada także zdolności neutralizowania toksyn. Jest wykorzystywany w naturalnych procesach rekultywacji gleb skażonych substancjami szkodliwymi dla zdrowia, w tym także metalami ciężkimi i pierwiastkami radioaktywnymi. Zdecydowaną zaletą węgla brunatnego jest stosunkowo niewielka cena oraz słabe właściwości energetyczne, przez co jest rzadko wykorzystywany jako paliwo opałowe. Jego wykorzystanie do produkcji naturalnego nawozu organicznego odpowiada więc zasadom „zielonej chemii” przyjaznej dla człowieka i otaczającego go środowiska.