Rośliny ozdobne są szczególnie wrażliwe na niedobory pierwiastków takich jak azot, potas i fosfor. Pierwszy z nich odpowiada za rozrost masy zielonej, warunkującej odpowiednie kwitnienie. Symptomami niedoboru pierwiastka jest chloroza liści. Badania naukowe dowiodły, że zarówno nawozy mineralne, jak i nawozy naturalne w postaci obornika czy kompostu nie rozwiązują problemu, ponieważ przyswajalność zawartych w nich związków azotowych przez rośliny jest trudna do przewidzenia. Znakomitym rozwiązaniem jest więc naturalny nawóz do kwiatów, zawierający stężone kwasy huminowe, które sprzyjają rozwojowi bakterii z rodzaju Nitrosomonas oraz Azotobacter, posiadających zdolności wiązania wolnego azotu w związki dostępne dla roślin. Rośliny ozdobne wykazują ponadto zwiększone zapotrzebowanie na potas gwarantujący odpowiednie kwitnienie. Rozwojowi systemu korzeniowego sprzyja natomiast fosfor. Badania naukowe w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach jednoznacznie wskazują, że nawóz ekologiczny THE TOTALHUMUS zwiększa pobieranie przez rośliny azotu o blisko 100%, potasu o prawie 80% oraz fosforu o ponad 60%. Potwierdzeniem powyższych wyników są rezultaty badań przeprowadzonych przez Pracownię Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, w wyniku których dowiedziono, że zastosowanie preparatu THE TOTALHUMUS o 50% zwiększyło ilość kwiatów, pędów bocznych i ogólnej masy roślin oraz spowodowało przyrost pąków kwiatowych o 120%.