Charakterystyka szczepów bakterii Bacillus velezensis Sp130AA oraz Bacillus amyloliquefaciens Sp130CC oraz ocena ich wpływu na wzrost roślin

Opracowanie nowego nawozu wzbogaconego mikrobiologicznie, przeznaczonego do uprawy roślin wymaga selekcji oraz identyfikacji szczepów pożytecznych bakterii wpływających pozytywnie na wzrost i plonowanie roślin. W ramach przeprowadzonych badań wyizolowano i wyselekcjonowano z gleby rizosferowej roślin ogrodniczych, rosnących w warunkach glebowo-klimatycznych Polski dwa szczepy rodzimych bakterii należące do gatunków Bacillus velezensis Sp130AA oraz Bacillus amyloliquefaciens Sp130CC. Zostały one zidentyfikowane i scharakteryzowane metodami klasycznymi, biochemicznymi i molekularnymi oraz zgromadzone w SYMBIO BANK-u Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Wyselekcjonowane i zidentyfikowane szczepy bakterii posłużyły do wzbogacenia preparatów organicznych TOTALHUMUS i TOTALSOIL . Szczepy pożytecznych bakterii rizosferowych Bacillus velezensis Sp130AA oraz Bacillus amyloliquefaciens Sp130CC zwiększają skuteczność i specyficzność działania nawozów. Bakterie te stymulują wzrost i plonowanie roślin, zwiększają dostępność fosforu, azotu, potasu, żelaza, manganu i innych mikroelementów dla roślin, a poprzez to stymulują ich wzrost wegetatywny i plonowanie roślin. Zastosowanie pożytecznych szczepów bakterii zwiększa odporność roślin na stres wodny i inne stresy środowiskowe, zwiększa powierzchnię chłonną korzeni i poprawia ukorzenianie roślin i lepszy wzrost systemu korzeniowego.

Preparat bakteryjny BACTERBASE zawiera szczepy bakterii MIKROORGANIZMÓW SKIERNIEWICKICH. Szczepy te są endemiczne i charakteryzują się dużą skutecznością biostymulującego oraz ochronnego działania we wszelkich uprawach.

Produkt BACTERBASE jest wyselekcjonowany, namnażany i zasuszany bezpośrednio przed dostarczeniem do klienta. Wszelkie mikroorganizmy mają ograniczoną przeżywalność czasową. BACTERBASE jest dostarczany z gwarantowaną przeżywalnością 100% populacji zawartych w nich mikroorganizmów. Cały proces jest niezbędny, bo tylko w takiej formie możliwe jest przechowanie przez dłuższy czas bakterii tlenowych bez szkody dla przeżywalności populacji.

Preparat przeznaczony jest do doglebowego oraz dolistnego stosowania w uprawach polowych i szklarniowych roślin warzywnych i sadowniczych oraz w polowej uprawie zbóż.