Charakterystyka BACTERBASE

Charakterystyka szczepów bakterii Bacillus velezensis Sp130AA oraz Bacillus amyloliquefaciens Sp130CC oraz ocena ich wpływu na wzrost roślin Opracowanie nowego nawozu wzbogaconego mikrobiologicznie, przeznaczonego do uprawy roślin wymaga selekcji oraz identyfikacji...

Korzyści stosowania preparatu BACTERBASE wraz z THE TOTALHUMUS

zwiększenie dostępności i pobierania składników mineralnych przez rośliny, zwiększenie bioróżnorodności, wielkości populacji i aktywności pożytecznych grup mikroorganizmów w glebie, eliminację patogenów glebowych poprzez zwiększenie przeżywalności pożytecznych...

Co to jest BACTERBASE?

BACTERBASE, to forma sucha preparatu bakteryjnego do stymulacji wzrostu i plonowania roślin sadowniczych i warzywnych w uprawach polowych i szklarniowych oraz do polowej uprawy roślin zbożowych. . Jest to preparat charakteryzujący się wyjątkowo wysoką przeżywalnością...