BACTERBASE, to forma sucha preparatu bakteryjnego do stymulacji wzrostu i plonowania roślin sadowniczych i warzywnych w uprawach polowych i szklarniowych oraz do polowej uprawy roślin zbożowych. . Jest to preparat charakteryzujący się wyjątkowo wysoką przeżywalnością zawartych w nim pożytecznych mikroorganizmów.

INNOWACYJNY PRODUKT Z MIKROORGANIZMAMI

Produkt BACTERBASE zawiera pożyteczne mikroorganizmy i jest innowacyjny w skali światowej. Starannie opracowany we  współpracy Firmy THE Sp. z o.o. z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach pozostaje pod stałym nadzorem jakościowym. Powstał przy wykorzystaniu wiedzy zdobywanej latami. Jest wynikiem wielu badań w warunkach laboratoryjnych i polowych. Wysoka jakość powstałego produktu i powtarzalność  kontrolowanej jakości zapewnia jego wysoką skuteczność w stymulacji wzrostu i plonowania wszelkich upraw, a także utrzymaniu żyzności gleby na najwyższym poziomie.

Nowoopracowany preparat BACTERBASE charakteryzuje się wysoką przeżywalnością pożytecznych mikroorganizmów wyizolowanych z rizosfery roślin uprawnych w warunkach glebowo-klimatycznych Polski.