• zwiększenie dostępności i pobierania składników mineralnych przez rośliny,
 • zwiększenie bioróżnorodności, wielkości populacji i aktywności pożytecznych grup mikroorganizmów w glebie,
 • eliminację patogenów glebowych poprzez zwiększenie przeżywalności pożytecznych mikroorganizmów w glebie,
 • poprawę  struktury fizycznej gleby,
 • ograniczenie występowania chorób i szkodników,
 • zwiększenie tempa mineralizacji materii organicznej w glebie,
 • poprawę wzrostu i plonowania roślin,
 • korzystny wpływ na przebieg procesów bio-fizyko-chemicznych zachodzących w rizosferze,
 • zwiększenie zasiedlania korzeni roślin przez grzyby mikoryzowe,
 • stymulację wzrostu  systemu korzeniowego roślin,
 • ograniczenie wymywania składników mineralnych z wierzchniej warstwy gleby w głąb profilu glebowego,
 • sorpcję składników mineralnych przez kwasy humusowe i ich powolne uwalnianie przez mikroorganizmy glebowe, co przyczynia się do ich optymalnego wykorzystania przez rośliny, w dostosowaniu do fazy wzrostu roślin i wymagań pokarmowych różnych gatunków i odmian roślin,
 • zwiększenie plonowania o około 20% oraz poprawę jakości produkowanych plonów o walory prozdrowotne.